10. JANUAR 2023

Kirkeministers udmelding sætter forholdet mellem stat og kirke under pres 

Afskaffes bededag ved kongelig resolution, er det et brud på årtiers praksis og folkekirkens demokratiske grundlag. 

Alterbog Og Ritualbog

Kirkeministeren giver udtryk for, at hun har til hensigt at fjerne bededag fra Ritualbog og Alterbog ved kongelig resolution alene. Foto: folkekirken.dk

Af: Marie Gaarden

Uanset hvad man måtte mene om regeringens ønske om at øge arbejdsudbuddet og forsvarsudgifterne ved at afskaffe en helligdag, nærmer kirkeministerens forslag om at fjerne bededag ved kongelig resolution sig en betænkelig tilsidesættelse af vores folkekirkeordning.

Når Kirkeministeren giver udtryk for, at hun har til hensigt at fjerne bededag fra Ritualbog og Alterbog ved kongelig resolution alene, i direkte modstrid med biskoppernes indstilling, nærmer vi os, efter vores vurdering, en betænkelig situation. At ministeren egenhændigt vil regulere folkekirkens indre anliggender vil sætte forholdet mellem stat og kirke under pres. 

Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard efterlyser en proces, hvor regeringen rådfører sig med biskopperne - helt i tråd med folkekirkeordningen og årtiers praksis - og helt naturligt også med Landsforeningen af Menighedsråd.

- Vi reagerer på folkekirkens vegne, og fordi vi i menighedsrådene løser vores opgaver i tiltro til, at det er en folkekirke, vi bestyrer inden for de rammer, som regering og Folketinget sætter. Folketingets partier er normalt meget opmærksomme på, at folkekirken er opbygget nedefra med menighedsrådene. Men nu bliver vi i tvivl, og vi bliver bekymrede for det fremadrettede samarbejde med den nye regering. 


Dermed bakker Landsforeningen af Menighedsråd op om den udmelding, biskopperne er kommet med.
 

Flere artikler om samme emne

#regering #Bededag #Demokrati #Store Bededag #Politik #kirkeminister

Læs også: