2. NOVEMBER 2023

Deltag i landsdækkende klimakortlægning

Folkekirkens Grønne Omstilling er i gang med at indsamle afgørende data. Alle sogne opfordres til at bidrage.

Kortlægning Grøn Omstilling

En landsdækkende klimakortlægning er i gang - det er en vigtig brik i arbejdet med grøn omstilling. Illustration: Folkekirkens Grønne Omstilling.

Af: Marie Gaarden

En landsdækkende klimakortlægning af folkekirken er godt i gang. Kortlægningen er vigtig, for den skal bruges som baseline for arbejdet med grøn omstilling.

Lige nu er Folkekirkens Grønne Omstilling i gang med at indsamle data om kirkegårdene til den del af kortlægningen, der handler om status på biodiversitet. Alle sogne er inviteret til at deltage i indsamlingen ved at udfylde et spørgeskema.

Afgørende at få data nok
”De data, der bliver indsamlet, skal være med til at give et retvisende billede af, hvordan det står til i dag – så vi fremover kan se og måle, hvilken omstilling, der er sket og hvilken forskel, det har gjort,” forklarer Jesper Rønn Kristiansen, der er projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling.

Derfor opfordrer han alle sogne til at deltage, uanset hvor meget eller lidt, der i dag bliver arbejdet med grøn omstilling og biodiversitet på den lokale kirkegård. Jo flere, der deltager, jo mere solidt bliver datagrundlaget, der i sidste ende er afgørende for kvaliteten af kortlægningen.

Hjælp til at udfylde spørgeskemaet
Konkret skal det måles op og registreres for eksempel, hvor mange kvadratmeter af forskellige typer beplantning og belægninger, der findes på kirkegården.

”Det kan være en god idé at tage fat i fx en graver eller anden medarbejder med den rette viden til at hjælpe med at skaffe de data, der bliver spurgt til i spørgeskemaet,” foreslår Jesper Rønn Kristiansen. 
På Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside, kan du se en liste med svar på ofte stillede spørgsmål til dataindsamlingen og spørgeskemaet.

Vigtig opgave til udvalgte sogne
Ud over biodiversitetsundersøgelsen, hvor alle kan deltage, har Folkekirkens Grønne Omstilling udvalgt knap 250 sogne til at deltage i indsamlingen af data om kirkens klimaaftryk.
Hvis dit sogn er udvalgt, har I modtaget en e-mail med nærmere information om, hvordan I kan bidrage til dataindsamlingen.
Du kan se listen over de udvalgte sogne her

 

 

 

 

 

Du kan nå det endnu!

Fristen for at deltage i dataindsamlingen var oprindeligt uge 45. Men for at sikre så mange svar som muligt, er fristen forlænget.

Alle menighedsråd har fået tilsendt et link til et spørgeskema om biodiversitet i menighedsrådets officielle postkasse fra Folkekirkens Grønne Omstilling.

250 udvalgte sogne har desuden modtaget link til spørgeskema af klimaaftryk.

Du kan læse mere om dataindsamlingen her.

Firmaet Provice, der har opgaven med selve indsamlingen af data har desuden lavet en guide til spørgeskemaet og står til rådighed med yderligere hjælp, hvis de er brug for det.
Guiden finder du her.

Flere artikler om samme emne

#Grøn omstilling #folkekirkens grønne omstilling #biodiversitet #klimaaftryk