10. NOVEMBER 2021

Stigende energipriser kan presse menighedsrådene

Energiprisernes himmelflugt kan få betydning for økonomien i provstier og sogne, hvor mange menigsråd allerede har afleveret budgetterne for 2022.

Energipriser Foto Folkekirken

Hans-Henrik Nielsen, formand for Landsforeningens udvalg for Økonomi, bygninger og grøn omstilling, peger på, at opvarmning af fx kirken mange steder repræsenterer en stor udgift.

Af: Alex Kjær

Kristian Poulsen, konsulent hos Dansk Energi, siger til Landsforeningen af Menighedsråd, at der kan blive tale om betydelige merudgifter til energi den kommende vinter.

- Ser vi på elpriserne de kommende tre måneder, så er det vores vurdering, at prisen i gennemsnit kan ende 50-60 procent over det niveau, vi så sidste år. Samlet set hen over vinteren skønner vi, at en merudgift på omkring 30 procent er muligt.

Dansk Energi henter sine data i matematiske modeller, som blandt andet kigger på de børser, hvor der handles el og andre former for energi.

Kristian Poulsen tilføjer, at også gaspriserne vil være betydeligt højere den kommende vinter sammenlignet med sidste år. Det kan få betydning for de sogne og provstier, som har fjernvarme baseret på gas. Er fjernvarmen baseret på biomasse, vil der ikke være den store forskel på sidste vinter og den kommende vinter.

Hænger budgettet sammen?

I Landsforeningen af Menighedsråd er opfordringen til medlemmerne, at de skal se på deres budget og allerede nu overveje, om det hænger sammen i forhold til de stigende priser.

Hans-Henrik Nielsen, formand for udvalget for Økonomi, bygninger og grøn omstilling, peger på, at opvarmning af fx kirken mange steder repræsenterer en stor udgift. Han siger:

-Budgettet for 2022 er for langt de fleste menighedsråd allerede godkendt og afleveret, så en mulighed kan være at finansiere de ikke-budgetterede energiudgifter via omprioriteringer i budgettet eller - hvis menighedsrådet har haft overskud tidligere år – at forbruge af de frie midler.

Tillægsbevilling en mulighed

Udvalgsformanden tilføjer, at menighedsrådet alternativt kan ansøge provstiudvalget om en tillægsbevilling, hvis pengene ikke kan findes lokalt.

Landsforeningen gør i den forbindelse opmærksom på, at særligt de menighedsråd hvor forbruget opkræves som et a conto beløb, baseret på tidligere års forbrug, må forvente en ekstraregning vedrørende 2021, når det endelige forbrug og dermed udgiften foreligger i starten af 2022.

Dermed kan både regnskabet for 2021 og 2022 blive påvirket.