Fredag den 26. marts er sidste frist for indsendelse af forslag til arbejdet med folkekirkens liturgier. Et arbejde, som blev sat i gang af biskopperne for blandt andet at lægge op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig.

Landsforeningen har nu afsendt sit forslag til biskopperne. Udgangspunktet er, at substantielle afgørelser om liturgien på det enkelte sted er et anliggende for det enkelte menighedsråd.

- Ansvaret for dette ligger i samvirket mellem menighedsrådets valgte medlemmer og præsten med inddragelse af den lokale biskop. Det vil vi gerne inspirere til, og derfor handler vores forslag om de strukturelle rammer for arbejdet med folkekirkens liturgier, siger Landsforeningens formand Søren Abildgaard.

Udvalg om folkekirkens indre anliggender
Landsforeningen foreslår, at der skabes grundlag for et samvirke om bl.a. folkekirkens liturgier også på landsplan. Det skal ske ved at etablere et udvalg om folkekirkens indre anliggender med læg og gejstlig deltagelse.

- Udvalget skal have initiativtagende kompetence og ret til at indstille ændringer af folkekirkens liturgier, salmebøger og bibeloversættelser til kirkeministeren.

- Der ligger ikke i forslaget noget ønske om at ændre på biskoppernes tilsynsopgave. Målet er, at liturgiarbejdet og -processen bliver mere tilgængelig for lægfolket. En mulighed for at deltage i liturgiarbejdet på landsplan kan mobilisere og vise, at liturgi er en sag for alle – også lægfolket – på alle niveauer, siger Bodil Therkelsen, formand for Liv og Vækstudvalget.

Landsforeningen tager udgangspunkt i tanken om det myndige lægfolk i den lutherske tradition, og at det derfor er væsentligt, at lægfolket er repræsenteret ved beslutningerne om indstillinger angående folkekirkens liturgier, salmebøger og bibeloversættelser.

- Vi opfordrer biskopperne til at nedsætte udvalget på bispemødet i januar 2022, så det som sin første opgave kan gennemføre og følge op på de beslutninger, biskopperne træffer angående folkekirkens liturgier, siger Søren Abildgaard.

Forslaget indebærer, at Landsforeningen stiller sig til rådighed for at påtage sig at repræsentere lægfolket i et sådant udvalg.

Et liturgisk center med vægt på formidlingsdelen
I biskoppernes rapport om gudstjenesten foreslås det at etablere et liturgisk center, som skal bidrage til at højne det liturgiske arbejde på alle niveauer i folkekirken. Centret foreslås at have en rådgivende og støttende rolle i forhold til provsters og biskoppers tilsyn og rådgive menigheder og præster i liturgiske spørgsmål.

Landsforeningen støtter forslaget og lægger vægt på formidlingsdelen i forhold til menighedsrådene.

- Det må ikke alene blive et fagligt miljø, men skal også være formidlende, og vi opfordrer til, at man i centerets placering og funktion indtænker dets forankring i folkekirken og medvirken til at styrke samvirket, siger Bodil Therkelsen.

Læs vores tema om liturgiarbejdet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter