9. SEPTEMBER 2021

Demokrati og fællesskab - du er en del af det

Landsforeningen sætter nu skub under arbejdet for mere demokrati og tættere bånd mellem bestyrelse og medlemmer.

Workshop Årsmøde

Foto: Henrik Petit

Af: Anja D. Christensen

Demokrati og fællesskab er en del af Landsforeningens DNA, og derfor lancerer Landsforeningen nu et nyt tiltag, der giver menighedsrådene endnu bedre muligheder for at få indflydelse på foreningens arbejde. I løbet af efteråret bliver alle landets menighedsrådsformænd inviteret til formandsmøder. Målet med de nye møder er at skabe tættere bånd mellem bestyrelse og de enkelte menighedsråd samt et forum for dialog og drøftelser og videndeling.

- Det er menighedsrådene vi som foreningen arbejder for. Vi søger målrettet at skabe de bedste rammer og vilkår for vores medlemmer – og for at gøre det bedste for vores medlemmer, vil vi gerne have dem med i det politiske arbejde. Input, ønsker og ideer fra menighedsrådene er vigtige pejlemærker for vores arbejde, fortæller formand for bestyrelsens medlemsudvalg Doris Mogensen.

Vi er her sammen
Retningen for Landsforeningens politiske arbejde er vedtaget på årets delegeretmøde, men selve arbejdet er ikke i gang endnu. Det er blandt andet dét, der bliver drøftet på møderne.

- Vi har øjne og ører i hele landet via vores medlemmer. Så kom med input til retningen, luft dine ideer og fortæl, hvad der er brug for lokalt, hvad der er brug for i det store billede, og hvilke udfordringer I oplever, opfordrer Doris Mogensen.  

Formandsmøderne bliver holdt rundt om i landet, og der er medlemmer af bestyrelsen til stede ved alle møder. De vil holde oplæg om Landsforeningens politiske arbejde som kickstart til dialog, debat og drøftelser.

Vi håber I vil tage godt imod de nye møder. Vi glæder os til at besøge jer rundt om i hele landet.

Sæt kryds i kalenderen og kom til et af formandsmøderne:
Nr. Sundby den 27. oktober
Silkeborg den 28. oktober
København den 2. november
Vejen den 4. november
Roskilde den 9. november
Odense den 10. november

Møderne varer fra 17-21.

Endeligt program og tilmelding følger.

Flere artikler om samme emne

#Formandsmøde #Bestyrelsen