Opdateret 8. januar med Landsforeningens sammenskrivning af bekendtgørelsen og ændringsbekendtgørelserne om forsamlingsforbuddet m.m.

Nu har Kirkeministeriet offentliggjort de reviderede retningslinjer, som gælder fra fredag d. 8. januar.

Ændringen af bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet m.m. er også meldt ud. De væsentligste ændringer, som gælder fra i dag fredag er, at folkekirkens undtagelser fra forsamlingsforbuddet kun gælder, når der afholdes gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger. Desuden bliver arealkravet 7,5 kvm. pr. person. Det nye arealkrav gør, at menighedsrådet skal lave en ny beregning af det maksimale antal, der må være i kirken.  

Udendørs og indendørs begravelser og bisættelser er fortsat undtaget fra forsamlingsforbuddet, men reguleres af andre bestemmelser fastsat i bekendtgørelsen.

Indtil videre gælder reglerne frem til udgangen af februar. Find Landsforeningens sammenskrivning af bekendtgørelsen og ændringsbekendtgørelserne her.

Biskopperne har i forbindelse med de reviderede retningslinjer disse anbefalinger.

Landsforeningen opfordrer til, at alle menighedsråd handler forsvarligt og følger disse retningslinjer og anbefalinger. Vi minder om, at menighedsrådet har ledelsesansvaret. Både i forhold til at sikre, at gudstjenester, kirkelige handlinger, møder og andre aktiviteter gennemføres forsvarligt, og at krav, retningslinjer og anbefalinger efterleves. Herunder, at arbejdet kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Derfor er den lokale dialog mellem menighedsråd, præst, ansatte og frivillige så vigtig, så man er informeret om de nye retningslinjer og sammen får afklaret, hvordan de hvordan de nye skærpede retningslinjer bedst håndteres på den enkelte lokale arbejdsplads, så det giver mening og tryghed for alle, siger Søren Abildgaard, Landsforeningens formand.  

Han gør samtidig opmærksom på, at man skal huske at ændringer i gudstjenesterne er reguleret i menighedsrådsloven, og at det er præsten, der har initiativretten, og at menighedsrådet skal give sit samtykke.

Landsforeningens samlede coronavejledning for folkekirken opdateres løbende. Der kan du finde yderligere info og vejledning. Find den her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter