Forberedelserne til de kommende forhandlinger i 2021 om fornyelse af overenskomsterne for menighedsrådenes ansatte, har allerede været i gang i et stykke tid både i vores Personaleudvalg og på sekretariatet.

Ligesom ved tidligere overenskomstforhandlinger har vi opfordret vores medlemmer til at komme med ønsker til, hvilke krav vores forhandlere skal bringe i spil.

- Det gør vi fordi, det er vigtigt at have fokus på medlemsdemokratiet i vores organisation, for vi forhandler på vores medlemmers vegne, siger Inge Kjær Andersen, næstformand og formand for Landsforeningens personaleudvalg.

- Jeg vil gerne sige tak for de nyttige input og forslag til krav, vi har modtaget, som peger på udfordringer, der opleves lokalt, i forhold til håndteringen af de eksisterende aftaler. Et gennemgående træk i meldingerne, er forslag om større ensartethed i og en smidiggørelse af arbejdstidsreglerne. Der er også igen fokus på tværfaglighed og nye samarbejdsformer på arbejdspladserne.

Og Inge Kjær Andersen fortsætter:
- Med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og forslag, de erfaringer vi har fra rådgivning af vores medlemmer, og drøftelser vi har haft på det grundlag, har vi fastholdt vores politiske mål for vores deltagelse fra  tidligere overenskomstforhandlinger, så mandatet til vores forhandlere er, at aftalerne:

  *   bliver så enkle som muligt
  *   giver mulighed for størst mulig fleksibilitet lokalt
  *   bliver så ens som muligt for samtlige medarbejdere på arbejdspladsen.

Landsforeningens repræsentanter mødes i den kommende tid med de øvrige parter på arbejdsgiversiden for at fastlægge de endelig krav, der skal stilles til overenskomstforhandlingerne.

Kravene på statens område og dermed også folkekirkens udveksles den 15. december 2020.

Læs mere om overenskomstforhandlinger på folkekirkens område her. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter