Opdateret kl. torsdag kl. 16.40.
Nu er der kommet  afklaring af reglerne vedrørende brug af mundbind ved dåb, bryllup, begravelse, nadver og konfirmation.

Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende, som er 12 år eller ældre, skal fra 29. oktober og frem til 2. januar 2021 bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og andre kirkelige handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken.

Det betyder, at de skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, ligesom det heller ikke omfatter forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Det omfatter heller ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter o.l.

Menighedsrådene skal desuden være opmærksomme på, at der til ovenstående aktiviteter kun må være adgang for deltagere og besøgende, som overholder kravet om mundbind. Dvs. at arrangører af aktiviteterne kan bortvise dem, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir.

Der vil være personer, der er undtaget reglerne. Det gælder fx personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bruge mundbind eller visir.

Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir. Samt om mulighed for bortvisning, hvis man ikke retter sig efter kravet.
Find plakat med info om mundbind samt andre infografikker her

I Landsforeningens samlede coronavejledning for folkekirken, kan du orientere dig i de nye retningslinjer for brugen af mundbind og finde vejledning og anden info om de nye coronatiltag med betydning for menighedsrådene. Find den her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter