Menighedsrådene har som en del af arbejdsgiveransvaret til opgave at sikre, at både ferie og øvrigt fravær indberettes korrekt og rettidigt i lønsystemet. Det er der ikke noget nyt i.
Selve opgaven med at indberette ferie og øvrigt fravær udføres normalt af den lønansvarlige i forbindelse med månedens lønkørsel.

Lige nu er den opgave ekstra vigtig. Med indførelsen af den nye ferielov, der træder i kraft d. 1. september 2020, er det afgørende for beregningen af bl.a. feriedifference og det beløb, der indefryses, at feriedage for perioden 1. maj – 30. september 2020 er indberettet i lønsystemet senest d. 31. august 2020.

- Det er os som menighedsråd der har arbejdsgiveransvaret og dermed opgaven med at sikre at den korrekte ferie indberettes.  Til indsamlingen af disse oplysninger har den lønansvarlige brug for vores bidrag og støtte, så det sker rettidigt, siger Hans-Henrik Nielsen, formand for Økonomi- og Bygningsudvalget.

- For indberettes ferien ikke korrekt og inden 31. august 2020, så vil det medføre fejl i blandt andet beregningen af de indefrosne feriepenge og indberetningen til e-indkomst. For de ansatte vil det betyde, at de ved fejl bliver trukket i løn, hvis indberetningen sker for sent, tilføjer Hans-Henrik Nielsen.

Gennemgå feriesaldo 
Landsforeningen af Menighedsråd opfordrer derfor menighedsrådets kontaktperson eller kasserer til, sammen med den lønansvarlige, at gennemgå alle medarbejderes feriesaldo, så det sikres at restferien ved ferieårets udløb d. 30. september 2020 er korrekt.

Det gælder både feriedage og særlige feriedage. Den lønsvarlige har mulighed for at trække ferieregnskab på medarbejderne pr. 30. juni 2020 for at sikre at denne er korrekt, og således at afholdt og planlagt ferie i de efterfølgende måneder, juli, august og september, kan indgå i indberetningen ultimo august.

Fristen for indberetning af afholdt og planlagt ferie i perioden 1. maj 2020- 30. september 2020 er d. 31. august 2020
Det kan synes ulogisk, at planlagt, men endnu ikke afholdt, ferie i september 2020 allerede skal indberettes senest 31. august.

Men det skyldes at det nuværende ferieår løber fra 1. maj 2020 til 30. september 2020, og afholdt ferie i september skal derfor medtages i den endelige opgørelse over restferie ved ferieårets udløb. Denne opgørelse finder sted umiddelbart efter d. 31. august 2020.

Har du spørgsmål til ferieindberetningen, er du meget velkommen til at kontakte Landsforeningens sekretariat på telefon 8732 2133 eller via e-mail på regnskab@menighedsraad.dk.

Baggrund

Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020 og indebærer blandt andet, at ferie optjenes og afholdes inden for samme ferieår.

Den korrekte ferie skal være indberettet senest 31. august 2020, da lønsystemet pr. 1. september 2020 automatisk vil overføre restferie optjent i 2019 eller tidligere til det nye ferieår, der løber fra 1. september 2020 til 31. august 2021.

Der er således efter 1. september 2020 ikke længere feriedage knyttet til perioden før 1. september 2020.

Indberetning af afholdt ferie tidligere end 1. september 2020 vil derfor medføre løntræk for medarbejderen, da feriedagssaldoen er nul.

Løncentret opstiller i deres seneste FLØS-nyt følgende konsekvenser, hvis ferie ikke er indberettet korrekt senest d. 30. august 2020:

Konsekvenserne, hvis ferie ikke indberettes inden 1. september 2020: 

  • Forkert beregning af feriedifferencen
  • Forkert beregning af de feriepenge som indefryses
  • Forkerte oplysninger i e-Indkomst
  • Løntræk, hvis ferien indberettes på det forkerte tidspunkt
  • Større arbejdsopgave for dig som lønadministrator, med at korrigere det beregnede feriepengegrundlag samt annullere de overførte feriedage

FLØS-nyt kan findes her 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter