Senest 1. maj skal provstiudvalget udmelde den foreløbige driftsramme til menighedsrådene, og senest 15. juni skal I via Økonomiportalen indlevere budgetbidraget.

Det meste af den information I skal bidrage med, er velkendt og genkendelig fra tidligere år. Vi vil dog fremhæve følgende nyt:

  • I budgetskemaet for 2021 er der oprettet et nyt Bilag 5, som hedder ’Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler’. Her kan menighedsrådet angive den forventede indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fra 2021 og frem. Denne indbetaling vil indgå som en udgift i budgettet under et nyt formål 79.
  • Derfor er bilagene vedrørende merudgiftsønsker til drift og anlæg skubbet til at være bilag 6 og 7.

Landsforeningen har samlet en række konkrete informationer, som er relevante, når I skal udarbejde budgettet. Mappen hedder ‘Budget’ og indeholder bl.a. også Kirkeministeriets budgetvejledning.
Find info – skriv ”information om budgetforhold” i søgefeltet på DAP.

Under ’Fakta om budgetbidrag’ finder I relevant information om den generelle udarbejdelse af budgetbidraget, fx prioriteringer, processen, grundlaget og meget mere.
Find info – skriv ”Fakta om budgetbidrag” i søgefeltet på DAP.

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af budgetbidraget, er I velkomne til at kontakte Landsforeningen for rådgivning og vejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter