Hvorfor endnu en lederuddannelse?
Efter den store tilslutning og interesse, der har været for vores lederuddannelse af kontaktpersoner, er Landsforeningens blevet opmærksom på, at der er brug for yderligere opkvalificering og uddannelse af de mennesker, der hver dag varetager lederroller i landets folkekirker. Derfor tilbyder vi nu en ny lederuddannelse til personaleledere i folkekirken.

Bliv skarp på personaleledelse
Folkekirken har en helt særlig organisering, og det kan være et rum, der er svært at navigere i som ny leder. Erfaringer fra andre brancher kan sjældent overføres, og derfor er uddannelsen skræddersyet specifikt til folkekirkens ledere – ikke blot til ledere generelt. Der tages her udgangspunkt i de udfordringer, opgaver og regler, der er en del af posten som personaleleder, og som du vil møde i dit daglige arbejde. 

Uddannelsen er skabt i tæt samarbejde med Dansk Kordegneforening, og deres input samt erfaringer og interviews med daglige ledere i folkekirken har givet unikt indblik i de udfordringer, der findes i jobbet og hos især nye ledere. På baggrund af denne viden har vi sammensat en knivskarp uddannelse med præcis den viden og de redskaber, du som personaleleder har brug for.

Det får du på uddannelsen
Uddannelser løber over syv moduler. Her får du overblik over ledelsesopgaver, HR og juridiske personaleforhold.

Du får især indgående viden inden for emnerne

  • Leder i folkekirken
  • Personalejura i folkekirken
  • Personaleledelse
  • Kompetenceudvikling
  • Kommunikation og samarbejde

På uddannelsen er der desuden sat tid af til netværk, der kan styrke dig i din personlige og faglige lederudvikling.

Uddannelsen løber fra medio september til primo december. 
Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter