Baggrunden er, at der den 1. januar 2018 trådte en ny ordning trådt i kraft, der hedder Praktik-plads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Ordningen får betydning for, hvor mange elever arbejdsgivere, herunder menighedsråd, skal ansætte. Praktikplads-AUB skal sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse.

Arbejdspladser, der har erhvervsuddannede ansat, er forpligtet til at oprette elevpladser, uanset om den erhvervsuddannede benytter sin uddannelse. Hvis ikke arbejdspladsen ansætter elever, skal der betales et bidrag til Praktikplads-AUB.

Praktikplads-AUB kører sideløbende med den eksisterende AUB-ordning, og har ingen indflydelse for det nuværende AUB-bidrag, der betales.

Hvem er omfattet af ordningen

Alle arbejdsgivere, der har mere end én erhvervsuddannet fuldtidsansat, er omfattet af ordningen. Hvis der er flere erhvervsuddannede deltidsansatte, kan de tilsammen udgøre en fuldtidsansat. Det er uanset om medarbejderen stadig benytter denne uddannelse. Fx en tidligere lastvognsmekaniker der i dag er kirketjener, eller en frisør der er kirkesanger.

Hvor mange elever skal ansættes
Der laves for hver arbejdsplads en beregning ud fra hvor mange erhvervsuddannede medarbejdere, der er ansat, og hvilken vægt erhvervsuddannelsen har. De forskellige erhvervsuddannelser vægtes forskelligt, alt efter behovet for dem i samfundet.

Ud fra dette er det muligt at beregne, hvor mange praktikpladser der skal oprettes.

I april 2018 modtager menighedsrådene en forskudsopgørelse, hvor de kan se deres mål for, hvor mange elever de skal ansætte i 2018. Det er ligeledes muligt for menighedsrådene selv at beregne hvor mange elever de skal have ansat.

Konsekvenser af ordningen
Hvis menighedsrådet ikke opretter, det antal praktikpladser, de ifølge forskudsopgørelsen skal gøre, skal man betale et bidrag til Praktik-plads-AUB. Dette bidrag bruges til at finansiere en bonus til de arbejdspladser, der opretter flere praktikpladser end de er forpligtet til.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter