Efter en række sager om forskere og udenlandske musikere, der blev politianmeldt for ulovligt bijobberi, har folketinget vedtaget en ændring af udlændingeloven. Formålet med ændringen, er at smidiggøre reglerne for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse.

Men lempelserne omfatter kun forskere, ikke udenlandske musikere og altså heller ikke folkekirkens musikere - organister og kirkesangere.

LÆS MERE PÅ DEN DIGITALE ARBEJDSPLADS: Når I ansætter udlændinge

Karin Schmidt Andersen, formand for Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS, og Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd mener, at det er urimeligt.

- Vi havde forventet, at ændringen også ville komme til at omfatte folkekirkens musikere, siger de samstemmende og fortsætter:

- I folkekirken er der tradition for, at organister og kirkesangere vikarierer og spiller koncerter i andre kirker end den, de er ansat i – og altså har arbejdstilladelse til at arbejde i, desuden underviser en del af folkekirkens musikere  på musik- og kirkemusikskoler. Menighedsrådene har brug for smidige regler, hvis det skal være muligt at samarbejde på tværs af sognegrænser, og hvis man skal dække behovet for kvalificeret musikalsk betjening i alle landets kirker.

Begge organisationer er også enige om, at man nu fortsat må have fokus på at informere om reglerne i udlændingeloven, så vi kan undgå at medarbejdere og menighedsråd bliver straffet for manglende overholdelse af loven.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter