27. NOVEMBER 2018

Kom godt i gang med personalepolitikken

Det er vigtigt at få sat ord på arbejdspladsens værdier, holdninger, politikker og kultur inden for forskellige områder. Her er fire trin til at starte processen.

PersonalePolitik01.jpg

Illustration: Bob Katzenielson

Af: Eva Strøm

Skabelon og kurser

Har I brug for inspiration til, hvordan arbejdet med en ny personalepolitik kan gribes an? Så er der hjælp at hente.

Landsforeningen har lavet en skabelon til en færdig personalepolitik med titlen: “Forslag til personalepolitik for kirkefunktionærer”.

Find den her

I vinteren 2018 og i foråret 2019 afholder Landsforeningen kurset “Få styr på personalepolitikken”.

Find et kursus nær dig 

En personalepolitik beskriver arbejdspladsens værdier, holdninger, politikker og kultur inden for forskellige områder, fx samarbejde, medarbejderudvikling, kommunikation osv. Der er en personalepolitik på alle arbejdspladser, men i mange sogne er den ikke skrevet ned. Landsforeningen anbefaler, at alle sogne får en nedskrevet personalepolitik. Det gør det nemlig meget mere gennemsigtigt, hvad man kan og skal forvente sig af hinanden i hverdagen.

Det er menighedsrådet, der som arbejdsgiver har ansvaret og beslutningskompetencen i forhold til en personalepolitik. Men det giver den bedste proces og det bedste resultat at involvere medarbejderne i arbejdet med at udforme en personalepolitik for netop jeres sogn.

1) Indkald til opstartsmøde

Indkald hele menighedsrådet og alle medarbejdere til et fælles opstartsmøde om en ny personalepolitik. Afsæt mindst tre timer til mødet, og sørg for gode rammer og fx forplejning.

2) Afhold første møde

Det første møde er et arbejdsmøde, hvor I først skal finde ud af, hvilke områder I ønsker en personalepolitik for - og hvilke områder I ønsker beskrevet i en personalehåndbog. Afsæt 40 minutter.

Herefter kan I i grupper (bland menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere) arbejde med at udforme politikken. Brug eventuelt Landsforeningens skabelon til en personalepolitik for sogne (se boksen). Afsæt 1,5 time.

Til sidst samler I op og nedsætter et udvalg med både menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere, der kan arbejde videre med personalepolitikken.

3) Fortsæt processen

Det nedsatte udvalg har nu bolden og indkalder til det eller de næste fællesmøder. Imellem fællesmøderne arbejder udvalget videre, fx med forslag til formuleringer. Når I har et færdigt forslag, er det op til menighedsrådet at vedtage personalepolitikken.

4) Husk at fejre

Fejr jeres nye nedskrevne personalepolitik. Nu venter arbejdet med at implementere den. God arbejdslyst!

Flere artikler om samme emne

#guide #Ledelse #Arbejdsgiver