22. MAJ 2019

Sæt kompetencer og efteruddannelse på dagsordenen

Vil I sætte medarbejdernes uddannelse på dagsordenen? Vil I skabe udvikling og trivsel blandt medarbejdere? Vil I have inspiration til nytænkning? Så prøv guiden til strategisk kompetenceudvikling.

Kompetence00.jpg (1)

Strategisk kompetenceudvikling i folkekirken
Vil I sætte medarbejdernes uddannelse på dagsordenen? Vil I skabe udvikling og trivsel blandt medarbejderne? Vil I have inspiration til nytænkning? Så prøv guiden til strategisk kompetenceudvikling!

Hvad er strategisk kompetenceudvikling?
Strategisk kompetenceudvikling er at undersøge mulighederne for at forene det, menighedsrådet drømmer om i fremtiden med medarbejdernes kompetencer og udviklingsmuligheder. Det væsentlige er at se sammenhængen mellem kirken og kirkegårdens nuværende og kommende arbejdsopgaver på den ene side, og de forventninger det stiller til den enkeltes medarbejders muligheder for kompetenceudvikling på den anden side.

Når I ønsker fokus på kompetenceudvikling, er det vigtigt at drøfte, hvilke opgaver menighedsrådet gerne vil kunne løse i fremtiden og herefter udvikle de kompetencer, som det vil kræve.  Det gøres ved at sætte gang i en strategisk kompetenceudviklingsproces.

Guide til strategisk kompetenceudvikling
Strategisk kompetenceudviklings kan sættes i gang gennem tre enkle trin:

1) Menighedsrådets mål – hvad vil vi? Afholdelse af et dialogmøde
2) Medarbejderens job- og kompetenceudvikling – Afholdelse af MUS
3) Udarbejdelse af uddannelsesplaner – Uddannelse af medarbejdere

 

1: Menighedsrådets mål - hvad vil vi? Afholdelse af dialogmøde

For at få sat ord på, hvad menighedsrådet ønsker i fremtiden afholdes et møde om hvilke mål, der skal arbejdes efter de kommende år. Mål er en enkel betegnelse for, hvor arbejdspladsen gerne vil hen. Mere konkret handler det om, hvad arbejdspladsen gerne vil nå eller gøre i de kommende år. Eksempler kan være: Flere kulturelle arrangementer for menigheden, udvikling af kirkegården, ændre arbejdet med konfirmander, ombygning af sognegård eller ændringer af administrative rutiner.

Spørgsmål til at afklare menighedsrådets mål – hvad vil vi?

 • Hvad vil vi gerne opnå på langt, mellem og kort sigt?
 • Hvilke konkrete mål er vigtige for os?
 • Hvad skal vi gå i gang med først?
 • Sker der ændringer i opgaverne? Nye eller andre opgaver?
 • Hvilken betydning får ændringerne for opgavernes tilrettelæggelse?
 • Hvordan kommer vi derhen, hvilke konkrete indsatser og initiativer skal vi tage for at nå målene?
  Der skal afsættes mindst 2 timer til drøftelse af mål.  

Opsamling/beslutning
Medarbejderne deltager i drøftelsen for at bidrage med viden om kirkens arbejde og muligheder i fremtiden. Der udarbejdes en skriftlig opsamling og menighedsrådet skal træffe beslutning om hvad, der skal satses på de kommende år. Beslutningen træffes på et efterfølgende møde. Menighedsrådet sætter også ord på følgende spørgsmål:

 • Hvilke kompetencer ønsker vi, at medarbejderne udvikler, så vi kan opfylde vores mål?
 • Hvorfor er det vigtigt for os, at medarbejderne udvikler netop disse kompetencer? Hvad vil det give?
 • Hvilke kompetencer har vi pt. på arbejdspladsen? Har vi fx medarbejdere på arbejdspladsen, der har de kompetencer vi efterspørger?
  Deltagere: Menighedsråd og medarbejdere

 

2: Medarbejderens job- og kompetenceudvikling: MUS

Ud fra sognets mål, som er afklaret på dialogmødet og besluttet af menighedsrådet, gennemføres MUS-samtaler. MUS starter med, at medarbejderne præsenteres for opsamlingen og menighedsrådet beslutninger.

Spørgsmålene til at afklare medarbejderens job- og kompetenceudvikling findes i MUS-skemaet.
Deltagere: Kontaktperson eller daglig leder og medarbejderen.

 

3: Udarbejdelse af uddannelsesplan

den endelige afklaring af hvilke kurser eller anden form for opkvalificering, der er brug for, aftales ved udarbejdelsen af en uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Der laves evt. en samlet plan for hele arbejdspladsen. Oplægget til uddannelsesplanen udarbejdes af kontaktpersonen evt. i samarbejde med medarbejdere. Menighedsrådet beslutter planerne for uddannelse.

Spørgsmål til at fastlægge uddannelsesplaner:

 • Hvilken form for uddannelse skal vælges?
 • Vil kurser, sidemandsoplæring eller coaching være bedst?
 • Hvordan kan arbejdspladsens organisering være med til at understøtte og bygge bro mellem menighedsrådets målsætninger og medarbejdernes ønsker til job- og kompetenceudvikling?
  Deltagere: Kontaktperson/nærmeste leder, menighedsråd og medarbejdere.