6. DECEMBER 2022

Sådan kan I drøfte jeres ledelsespraksis

Er der en sammenhæng mellem det, I som menighedsråd mener er vigtigt - og den måde I rent faktisk er arbejdsgivere på? Til at hjælpe jer med den snak har vi udarbejdet et redskab, der sikrer en konstruktiv dialog om jeres ledelsespraksis.

COLOURBOX48290473

Illustration: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Camilla Folsach Madsen

Er der i jeres menighedsråd en overensstemmelse mellem jeres praksis, jeres personalepolitik og jeres måde at agere ledelse på? Uanset om svaret er ja, nej eller måske, vil I som menighedsråd altid få noget ud af at rette fokus mod jeres arbejdsgiverrolle.

”Hvis man jævnligt evaluerer sig selv i ens rolle som arbejdsgiver og stiller skarp på, om praksis stemmer overens med intentionerne, kan det medvirke til at sikre det gode arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen,” siger Inge Kjær Andersen, formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd.

Til at hjælpe jer i menighedsrådet med netop dette, har vi udfærdiget nedenstående redskab til hjælpe jer med at tage temperaturen på, om der er ting, der skal justeres – eller om der er en god sammenhæng mellem det, I mener er vigtigt, og jeres måde at være arbejdsgiver på.

”I Landsforeningen arbejder vi for, at de folkekirkelige arbejdspladser fortsat er attraktive arbejdspladser – og det gør vi sammen med menighedsrådene,” lyder det fra Inge Kjær Andersen, der er sikker på, at øvelsen vil give nogle gode debatter og nye indsigter rundt om i menighedsrådene.

REDSKAB TIL AT DRØFTE LEDELSESPRAKSIS

Inden mødet

Afsæt 1-2 timer til øvelsen og sørg for at have printet og klargjort materialet, som tager udgangspunkt i 2 spørgsmål og 15 udsagn til hver.

  • Hent arkene med spørgsmålene 'hvad er vores vigtigste opgaver som arbejdsgiver?' og 'hvad er god ledelse?' inkl. 15 udsagn til hver.
  • Print alle siderne - de 2 spørgsmål samt kort med de 15 udsagn, der hører til hvert af de to spørgsmål. Der er 4 udsagn på en A4-side (husk kun at printe på den ene side af papiret).
  • Klip kort med udsagnene ud, så I har 15 udsagn til hvert spørgsmål.
  • Udsagnene til spørgsmålet ”Hvad er god ledelse?” står med bordeaux skrift, og udsagnene til spørgsmålet ”Hvad er vores vigtigste opgave som arbejdsgiver?” står med grøn skrift.
  • Vær opmærksom på, at der på et af kortene står "At...." Dette kort kan I selv udfylde med et udsagn, hvis I synes, der mangler et.

På mødet
Sæt jer sammen og diskutér følgende to spørgsmål: Hvad er god ledelse, og hvad er den vigtigste opgave som arbejdsgiver?

  • Trin 1: Placer jer omkring et bord, og læg spørgsmålet ”Hvad er god ledelse?” på bordet samt de 15 udsagn til spørgsmålet, så alle kan se dem.
  • Trin 2: Nu skal I diskutere, hvilke udsagn I finder vigtigst. Udvælg de fem udsagn, som I mener, er de vigtigste for jer. Gentag processen med spørgsmålet ”Hvad er vores vigtigste opgave som arbejdsgiver?”
  • Trin 3: Gem de udvalgte fem udsagn fra hvert spørgsmål.

Efter mødet
På et nyt møde kigger I igen på de fem udsagn, som I har valgt til hvert spørgsmål.

  • Opgaven er nu at undersøge, om de stemmer overens med jeres praksis, jeres personalepolitik, eller blot jeres måde at agere ledelse på.
  • Er der ting, der skal justeres, eller er der en god sammenhæng mellem det, I mener er vigtigt, og jeres måde at være arbejdsgivere på?

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsgiver #Ledelse