Folkekirkens Arbejdsmiljøuddannelse

På uddannelsen får du viden, metoder og værktøjer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Uddannelsen er lovpligtig for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljø kursus

Målgruppe

For dig, der er med i sognets eller præsternes arbejdsmiljøgruppe. 

Uddannelsen er også for dig, der er: 

• kontaktperson, men ikke sidder i en arbejdsmiljøgruppe

• provstikonsulenter

• arbejder med ansattes arbejdsmiljø og vilkår i folkekirken

Varighed

Uddannelsen forløber over 3 dage

Underviser

Arbejdsmiljøkonsulent Monique Hartmann

Se uddannelsens program her.

Lovpligtig uddannelse for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. På uddannelsen får du viden, metoder og værktøjer til at varetage arbejdsmiljøarbejdet.

Indhold
Arbejdsmiljøuddannelsen er målrettet folkekirken, og vi skal arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvad er arbejdsmiljø, og hvad er godt arbejdsmiljø?
 • Hvad er arbejdsgiveres, lederes og ansattes pligter og ansvar?
 • Hvad er kravene til arbejdsmiljødrøftelsen?
 • Hvad er arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver?
 • Hvordan opstiller I og arbejder med arbejdsmiljømål?
 • Hvordan arbejder I med trivsel og psykisk arbejdsmiljø?
 • Hvordan udfører og bruger I arbejdspladsvurderingen (APV) aktivt? 
 • Hvordan systematiserer I arbejdet med arbejdsmiljøet? – og hvad er gevinsten ved det?
 • Hvordan risikovurderer I?
 • Hvordan forebygger I ulykker?

Som et led i uddannelsen skal du arbejde med en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i din egen arbejdsmiljøgruppe/kirke.

Formål med uddannelsen
Uddannelsens formål er at klæde dig på til at varetage din funktion i forhold til arbejdsmiljøet i din kirke. Du vil få viden om, hvordan I kan forbedre og udvikle arbejdsmiljøet i relation til arbejdsglæde, samarbejde, effektivitet og service. Du vil også få viden om, hvad jeres opgave er ud fra arbejdsmiljølovens krav. Du får kort sagt svar på: 

 • Hvad I kan få ud af at arbejde med arbejdsmiljøet.
 • Hvilke opgaver der er 
 • Hvad arbejdsmiljøgruppens opgave er - og hvordan I arbejder sammen

Undervisningsform
Formen på uddannelsen vil være en blanding mellem oplæg, gruppearbejde og drøftelser i plenum. Du vil som kursist blive præsenteret for viden inden for området og få konkrete og brugbare værktøjer. Du får også mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.

Praktiske oplysninger
Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen – der er mødepligt på uddannelsen. Underviser på uddannelsen er arbejdsmiljøkonsulent Monique Hartmann. Uddannelsen er på 22 timer og gennemføres som internat fordelt over tre kursusdage (med to overnatninger i mellem). 

På vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udbyder Landsforeningen den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt supplerende efteruddannelseskurser efter de gældende regler.

Uddannelsesbevis
Landsforeningen udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer og løst en opgave forud for kurset.

Pris
Deltagerpris: 8.500 inkl. moms. Deltagerprisen dækker overnatning på enkeltværelse, forplejning og kursusmateriale.

 

 

Folkekirkens Arbejdsmiljøuddannelse - Greve - venteliste

09-09-2024

Tilmeld dig her

Folkekirkens Arbejdsmiljøuddannelse - Greve

25-09-2024

Tilmeld dig her

Folkekirkens Arbejdsmiljøuddannelse - Vejle - venteliste

04-11-2024

Tilmeld dig her

Måske er du også interesseret i: