Menighedsrådet er arbejdsgiveren

Menighedsråd Er Arbejdsgiver kursus

Målgruppe

Valgte og fødte medlemmer af menighedsrådet.

Varighed

Ca. 3 timer

 

Hent en printvenlig kursusbeskrivelse her.

På kurset gennemgås bl.a.

  • Hvordan I som menighedsråd arbejder sammen som en ledergruppe. Herunder ledelsesretten og de muligheder der her medfølger samt jeres pligter og ansvar som arbejdsgiver.

  • kontaktpersonens rolle, både i forhold til menighedsrådet, men ligeledes i forhold til medarbejderne. Der vil være en gennemgang af de opgaver, der følger med rollen som kontaktperson, hvilket ansvar kontaktpersonen samt indenfor hvilke rammer kontaktpersonen kan agere.

  • Den praktiske ledelsesret. Vi vil kort komme ind på opgaver og problemstillinger i forhold til jeres medarbejdere, herunder ansættelser, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, personalemæssige udfordringer og afskedigelser.

  • Hvordan I som menighedsråd kan agere som en samlet arbejdsgiver, herunder forventningsafstemninger, såvel internt som ekstern. Vi vil ligeledes drøfte, hvordan I kan arbejde sammen som én enhed som en samlet arbejdsgiver.

Formål
Kursets formål er at skabe forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt og hvordan en engageret ledelse er med til at skabe rammerne for en attraktiv og god arbejdsplads. Det kræver samarbejde i menighedsrådet og fokus på ledelsesopgaven samt forståelse for rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til medarbejderne.

På kurset ser vi på, hvordan menighedsrådet konkret forholder sig til forskellige ledelsesmæssige udfordringer og de vilkår og rammer, der gælder i Folkekirken.

Menighedsrådet er arbejdsgiveren - Vallensbæk

23-10-2024

Tilmeld dig her

Måske er du også interesseret i: