Arbejdsgiver

Landsforeningen af Menighedsråd er Folkekirkens Arbejdsgiverorganisation og varetager langt hovedparten af de opgaver, en arbejdsgiverorganisation har.