Politikker og anbefalinger

politikker_1.jpg

Som arbejdsgiverorganisation har Landsforeningen af Menighedsråd holdninger til en række spørgsmål.

Her kan du se vores anbefalinger på arbejdsgiverområdet. Det er vores intention, at anbefalingerne altid følges op af vejledninger om, hvordan man kan arbejde med emnet. Der er alene tale om anbefalinger fra vores side. De enkelte menighedsråd skal selvfølgelig indrette sig, så det giver bedst mening lokalt.

Personalepolitik

Vælg en læg som kontaktperson

Politik om rekruttering