16. MAJ 2024

Webinarer: Bliv klogere på personaleområdet

Har du helt styr på, hvad der skal ske, når en medarbejder bliver syg? Og er du helt klar til at lønforhandle med de faglige organisationer? Hvis ikke, så er vores nye webinarer noget for dig.

Design-af-banner-til-uddannelse.jpg

Af: Redaktionen

I løbet af sommeren og efteråret kan du blive klogere på personaleområdet på en række webinarer. Hop med på hele rækken af webinarer – eller dem du finder mest interessant – så sørger vi får, at du bliver opdateret og klædt godt på inden for de forskellige emner.

Når jeres medarbejder bliver syg
På dette webinar gennemgår vi, hvordan man i praksis effektivt håndterer medarbejderes sygdom.

Du lærer blandt andet om

 • Sygdom overordnet
 • Hvad er lovligt forfald
 • Barnets 1. og 2. sygedag
 • Arbejdsgivers pligter - sygefraværssamtale og dokumentationskrav
 • Lægelige erklæringer
 • Sygedagpengerefusion

Webinaret foregår 10. juni 2024 kl. 16.30-17.30
Tilmeld dig her 

Personalesager i praksis
Hvordan håndterer I ledelse af sognets personale og hvilke regler gælder for en personalesag?
Bliv klogere på at være ”frivillig leder” i folkekirken og hvordan I udfylder lederrollen.

På webinaret kommer vi omkring følgende:

 • Introduktion af nye medarbejdere (onboarding)
 • Ledelsesret- og pligt
 • Samtaler – hvornår er det nok med en uformel samtale og hvornår skal det være formelt
 • Brug af sanktioner
 • Tjenstlig samtale
 • Gennemførelse af sanktioner, stillingsændringer, eller afskedigelser – hvordan gør man og hvem kan træffe beslutningerne
 • Det fagretlige system - forhandling af påstået usaglig afskedigelse

Webinaret foregår den 22. august kl. 16.30-17.30

Arbejdstidsregler
På dette webinar får du styr på arbejdstidsreglerne, så du sikrer, at planlægningen følger de gældende regler. Vi gennemgår reglerne om arbejdets tilrettelæggelse og kommer omkring ramme- og rådighedstid samt fast og løs fridag.

Webinaret er 11. september kl. 16.30-17.30

Lønforhandling
Grib muligheden for at blive klædt på til at gennemføre gode lønforhandlinger.

Webinarets formål er at forberede menighedsrådets repræsentanter til forhandlingerne med de faglige organisationer – med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst.

Webinaret foregår den 24. september kl. 16.30-17.30

Tilmelding
Du kan læse mere om de forskellige webinarer, og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside under Webinarer. 

Flere artikler om samme emne

#Webinar #Arbejdersgiver