2. MAJ 2024

Vesterbro er klar til valg

Eliaskirken på Vesterbro sparkede menighedsrådsvalget 2024 i gang med en paneldebat, hvor fremtrædende kirkelige aktører diskuterede, hvordan man får folk til at stille op til menighedsrådene samt stemme til menighedsrådsvalget.

006 Jonas Kim Jakobsen

Landsforeningens formand Anton Pihl var en del af panelet i Eliaskirken. Ud over ham deltog Helle Bonnesen: kirkeordfører (K), Johannes Gregers Jensen: domprovst i Københavns Stift, Katrine Bjørn Andersen: præst og bestyrelsesmedlem i Præsteforeningen, Sophie Juel: provst i Frederiksværk provsti, Ulla Morre Bidstrup: uddannelses- og afdelingsleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i København, Camilla Sløk: ph.d. i teologi og lektor i offentlig ledelse ved CBS. Foto: Jonas Kim Jakobsen.

Af: Alex Kjær

Der var syv personer i panelet til at diskutere, da Vesterbro Sogn stillede skarpt på valget til september.

De syv personer var Helle Bonnesen: kirkeordfører (K), Johannes Gregers Jensen: domprovst i Københavns Stift, Anton Pihl: Formand i landsforeningen af menighedsråd, Katrine Bjørn Andersen: præst og bestyrelsesmedlem i Præsteforeningen, Sophie Juel: provst i Frederiksværk provsti, Ulla Morre Bidstrup: uddannelses- og afdelingsleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i København, Camilla Sløk: ph.d. i teologi og lektor i offentlig ledelse ved CBS.

Blandt spørgsmålene, som blev givet til panelet, var de helt centrale: Hvordan kan vi skabe mere interesse for menighedsrådsvalget? Og hvordan kan vi få flere til at stille op?

- Der var flere bud på, hvorfor det forholder sig sådan. Men det overordnede budskab var, at det handler om at blive bedre til at informere om menighedsrådenes arbejde. Det er først og fremmest en mulighed for at få indflydelse, og det handler om at flere får øjnene op for det demokratiske aspekt, fx at man kan være med til at skabe aktiviteter og arrangementer i sit lokalsamfund, siger sognepræst William Salicath fra Eliaskirken, som var ordstyrer til arrangementet.

Hen tilføjer, at der også blev talt en del om samarbejde. Særligt i landområder med mange mindre menighedsråd kan det give mening at gå sammen for at nå bredere ud til befolkningen og informere om valget.

-Og så blev det fremhævet flere gange i debatten, at et demokrati kun er så stærkt som den folkelige opbakning, siger sognepræsten.

Udover at skabe opmærksomhed om menighedsrådsvalget til september, var der en anden anledning til mødet på Vesterbro. Kirkeminister Morten Dahlin har nedsat et udvalg, som skal komme med indspil til ændring af menighedsrådsloven for at fjerne ting, som menighedsrådene oplever som bøvlede og besværlige.

Derfor diskuterede panelet også, om menighedsrådene har de bedste rammer, arbejdsforhold og forudsætninger for at styrke den enkelte kirkes liv og vækst. Der blev også stillet spørgsmål til paneldeltagerne.

Flere forslag

Her kom der flere forslag i spil. Fx at gøre mere brug af underudvalg, så de enkelte menighedsrådsmedlemmers interesser og kompetencer kan komme i spil, det kan være interesse for børn og unge, kirkebygninger eller noget tredje.

Der blev også talt om at udlicitere opgaver til provstierne, fordi nogle menighedsrådsmedlemmer gerne vil bruge mere tid på at arbejde med gudstjeneste og teologisk fordybelse.

- Det var bred enighed om, at vi bliver nødt til at kigge på menighedsrådsloven, men der var uenighed om. hvor meget der skal ændres, siger sognepræst William Salicath.

Der var også kirkeansatte til stede i kirken, og en af dem spurgte panelet, om ikke kirkefunktionærer bør have en større stemme i rådet end i dag.

- Der var forståelse for indlægget hos panelet, især fordi det kan have betydning i forhold til arbejdsmiljø, hvor folkekirken er udfordret. Men i et demokrati er det de folkevalgte, som bestemmer, derfor vil det være svært at gennemføre i praksis. Dog var der opbakning til pointen om, at medarbejderrepræsentanten nogle gange bliver overset, siger William Salicath.

Der var et fint fremmøde til arrangementet i Eliaskirken, som blev annonceret primært i kirkelige kanaler.

- Men man kunne også forestille sig et lignende arrangement, som blev annonceret i bredere kredse. Det er godt med debatter op til et valg, derfor opfordrer vi andre sogne og provstier til at lave lignende arrangementer, så der kan komme så meget fokus som muligt på det vigtige valg til september, siger William Salicath.