5. JUNI 2024

Styrkelse af Landsforeningens relationer til provstiudvalgene

Bestyrelsen spurgte deltagerne på delegeretmødet om opbakning til at styrke Landsforeningens relationer til provstiudvalgene.

46 Mb 20240531 0389

Der blev lyttet opmærksomt til debatten i salen. Foto: Henrik Petit.

Af: Alex Kjær

Styrkelse af Landsforeningens relationer til provstiudvalgene

Læs mere om emnet på side 50 i årsmødehæftet.

Formand Anton Pihl fortalte om punktet fra talerstolen og lagde vægt på, at forslaget ikke handler om, hvorvidt provstiudvalgsmedlemmer skal være medlemmer af Landsforeningen her og nu. På længere sigt skal det undersøges, om der er interesse i provstiudvalgene for medlemskab af foreningen.

Baggrunden er, at provstiudvalgene løbende har fået flere opgaver og kompetencer.

Søren Winther fra Sønder Tranders Sogn:

- Jeg synes, provstiudvalgsmedlemmer skal være med i Landsforeningen af Menighedsråd. Der er behov for flere samtaler på landsplan, så jeg spørger, hvorfor bestyrelsen ikke for længst er startet med at spørge provstiudvalgsmedlemmerne, om de vil være med? Er der en tidsplan for, hvornår der skal spørges?

Flertal mod mindretal

Arne Hjort Nielsen fra Vesterbro Sogn:

- Jeg siger nej til forslaget. For så vil det ikke være en menighedsrådsforening længere. Der vil opstå et flertal mod et mindretal i foreningen, og det er ikke godt.

John Skodsborg fra Vejle Provsti

- Jeg opfordrer til et ja til indstillingen. Jeg er ikke medlem af et menighedsråd men har fx været til provstiudvalgskonferencer i Landsforeningens regi, og det har været godt. Men provstiudvalgsmedlemmer skal ikke kunne være medlem af bestyrelsen, synes jeg.

Verner Bech fra Ullerød Sogn:

- Jeg stemmer nej. Landsforeningen, provsteforeningen og præsteforeningen arbejder godt sammen. Vi arbejder allerede godt sammen på tværs af sogne og provsti, så jeg kan ikke se, hvad det skulle give mere.

Christen Galsgaard fra Sorø Sogn:

- I vores distriktsforening har vi fundet nye relationer og samarbejdsformer mellem provstiudvalg og distriktsforeningen. Vi opfordrer bestyrelsen til at have modeller for, hvordan vi kan skabe fællesskab med provstierne.

En gøgeunge

Ejvind Hartmund fra Helsinge Sogn:

- Jeg sidder selv begge steder. Men hvad skulle formålet være på nuværende tidspunkt? Det ville være en gøgeunge, vi tager ind i reden. Provstiudvalgene ansætter HR konsulenter, så lad os kigge på ressourcer og samarbejde.

Carsten Marcussen fra Houlkær Sogn:

- Der er snart valg, så potentielle provstiudvalgsmedlemmer kan nå at blive medlemmer af et menighedsråd, og så problemet er løst.

Kjeld-Ole Nielsen Munk fra Greve Sogn:

- En del provstiudvalgsmedlemmer ønsker af forskellige årsager ikke at være i Landsforeningen af Menighedsråd, så der kan være konflikter.

Indstillingen var herefter til afstemning, og den blev vedtaget.