5. JUNI 2024

Skal der være en liturgiprotokol i alle kirker?

Bestyrelsens spurgte på årsmødet de delegerede om opbakning til at fremme, at menighedsrådene arbejder aktivt med en liturgiprotokol.

55 Mb 20240531 0440

Der var både indlæg for og imod bestyrelsens tanker om en liturgiprotokol i alle kirker. Foto: Henrik Petit.

Af: Alex Kjær

Liturgiprotokol

Læs mere om bestyrelsens tanker om en liturgiprotokol i alle kirker på side 44 i årsmødehæftet.

Udvalgsformand Jørgen Samsing Bendixen indledte med at fortælle om emnet. Det handler især om at styrke samvirket mellem præster og valgte medlemmer af menighedsrådet.

Bestyrelsen forestiller sig, at en liturgiprotokol i alle kirke vil få endnu flere menighedsråd til at tale om gudstjenesten.

- Det her skal inspirere til, at endnu flere menighedsråd tager ansvar og taler om gudstjenesten og de muligheder, som findes. Desuden kan den bruges af fx en præsteafløser, som kan se, hvordan gudstjenesten er på det her sted, sagde udvalgsformanden.

Jan Friberg fra Solvang Sogn var skeptisk over for forslaget:

- Jeg kan se idéen, men jeg ser også et problem. Hvis der ligger en fast, nedskrevet liturgi, og der kommer et nyt råd efter et valg, så kommer de til at kæmpe mod det, som ligger fast. Det kan derfor blive en hindring i stedet for en hjælp til at tale om gudstjenesten.

Ingeborg Ilkjær fra Lindevang Sogn:

- Det er et vigtigt emne, og det er godt at tale det op, for det er ikke kedeligt at tale om liturgi. Vi har hos os haft et gudstjenesteudvalg i over 20 år, det er meget interessant. Man forstår mere og mere og kan blive ved at udvikle den. De interesserede fra menigheden er også med i udvalget, og vi lægger så noget frem for menighedsrådet, som tager stilling til det.

Michael Pedersen fra Sankt Johannes Sogn:

- Man blander to ting sammen. Når det handler om liturgi, er det godt at tale om den, men vi behøver ikke en særlig protokol. Det kan sagtens fremgå af den almindelige protokol. Derimod kunne jeg ønske, at Landsforeningen lavede et ideoplæg til, hvordan vi taler om liturgi. Og hvad der er af muligheder.

Lisbeth Rask Nielsen fra Nykøbing Falster Sogn:

- Der er ikke noget galt i at tale om liturgi. Vi har brugt samtalekort om gudstjenesten til at indlede vores menighedsrådsmøder. Men vi har talt om forslaget på et møde i distriktsforeningen, og her blev det lagt ned. Det skete, fordi vi har dårlige erfaringer med protokoller. Det er bedre at holde den levende samtale i gang.

Andres erfaringer

Claus Hansen fra Vesterbro Sogn:

- Det er fornuftigt nok at få mere styr på, hvad det er for en praksis, der findes lokalt. Men det er også vigtigt at have fokus på, hvor man kan finde erfaring. Andre sogne må gøre noget lignende, og jeg har haft svært ved at finde information om arbejdet med gudstjenesten i sognene. Jeg synes heller ikke, det skal bidrage til administrativt bøvl.

Villy Schmith fra Sankt Johannes Sogn:

- Jeg ser ikke modsætning mellem præster og læge medlemmer. Jeg tror, vi kan begrænse det for meget ved at skrive liturgien ned, for det er en levende ting. Det vigtigste er, at vi brænder for sagen.

Emilie Drejer Larsen fra Hans Egedes Sogn:

- Pas på med at se en protokol som en statisk ting. Det kan være en fornuftig måde at få hold på samtalen i et menighedsråd. Men hvor ofte skal den revurderes? Det er vigtigt at italesætte, synes jeg, så den ikke blot ligger og bliver gammel og samler støv. Men det kan man lave aftaler om, så den tages op med et vist mellemrum. Jeg tror godt, en liturgiprotokol kan være et stillads omkring fornuftige samtaler.

Lene Jakobsen fra Skanderborg Sogn:

- For et år siden arbejdede vi med liturgi i vores menighedsråd. Vores præster fik frie hænder til at ændre deres gudstjenester. I tirsdags skulle vi lave skriftlig feedback, og jeg glæder mig til at læse tilbagemeldingerne. Så det er en anden måde at gribe det an på, at give præsterne frie hænder.

Jørgen Bendixen opsummerede:

- Jeg glæder mig over debatlysten, når det gælder gudstjenesten. Jeg er også glad for, at vi ikke vil gøre det til noget lovpligtigt. Måske skulle vi have kaldt det for noget andet end protokol, måske er det mere retvisende at bruge udtrykket ”en logbog”. Men det er skønt at høre eksempler på, hvordan der samvirkes i sogne over hele landet.