7. MARTS 2024

Minister igangsætter projekt om ny menighedsrådslov

Et projekt, der skal lette arbejdet i menighedsrådet, bliver nu sat i søen.

Menighedsrådslov

Af: Marie Gaarden

”Forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejdet.” Sådan lyder overskriften på et nyt projekt, kirkeminister Morten Dahlin har taget initiativ til. Projektet skal føre til konkrete forslag til lovændringer.

- Vi har opfordret til, at menighedsrådsloven ændres, for det er nødvendigt for at skabe gode rammer for menighedsrådene og fremtidssikre folkekirkens lokale demokrati. Det er jeg glad for, at ministeren er enig i og handler på,” siger Anton Pihl, formand for Landsforeningen.

Det seneste år har et forberedende udvalg under Landsforeningens bestyrelse arbejdet på konkrete input til ændring af loven. Læs her om bestyrelsens konkrete input

- Det betyder, at vi allerede har skabt fundamentet for arbejdet med en ny menighedsrådslov, så vi er godt forberedte på arbejdet i det projekt, der nu går i gang,” fortæller Anton Pihl og understreger, at arbejdet med menighedsrådsloven er meget vigtigt.

- Der er brug for nye løsninger, som blandt andet tager højde for, at menighedsrådene i Danmark har meget forskellige vilkår, siger Anton Pihl og peger på, at der for eksempel er brug for, at menighedsråd skal kunne konstituere sig mere fleksibelt.

Det går projektet ud på
Projektet skal helt overordnet bidrage til, at det bliver administrativt lettere for menighedsrådene at løfte deres opgaver.
Som led i arbejdet skal det undersøges:

  • På hvilke områder lovgivningen i dag kan være en udfordring – eller hindring - for menighedsrådenes daglige arbejde.

  • hvordan menighedsrådene i praksis løser deres opgaver og hvilken støtte, der kan trækkes på i tilfælde af tvivlsspørgsmål eller uenigheder.

  • om og hvordan man kan give menighedsrådene flere valgmuligheder til at organisere sig internt i menighedsrådet.

  • hvordan man kan minimere administrativt bøvl, som menighedsrådsmedlemmer kan opleve.

  • Det kan også blive aktuelt at se på menighedsrådenes samlede opgaveportefølje.

Projektets anbefalinger skal ledsages af konkrete forslag til lovændringer, og projektarbejdet skal være afsluttet i januar 2025.
Landsforeningens formand, Anton Pihl og bestyrelsesmedlem Søren Abildgaard sidder med i styregruppen. Desuden er Landsforeningen repræsentereret i projektets arbejdsgrupper.

Landsforeningens input til projektet

Det seneste år har et forberedende udvalg under Landsforeningens bestyrelse arbejdet på konkrete input til ændring af loven.

Læs om det her: 

Menighedsråd skal kunne organisere sig, så det passer bedst til deres sted

Landsforeningens bestyrelse ønsker ny menighedsrådslov

Lokalt demokrati i førertrøjen

Flere artikler om samme emne

#ny menighedsrådslov

Læs også: