5. FEBRUAR 2024

Kirkegårdskonference

Kom med til årets kirkegårdskonference ‘Den levende kirkegård’ 7. marts på Nyborg Strand.

Helsingør kirkegård.jpg

Af: Redaktionen

Kirkegårdens landskab er under forandring. Der skal gøres plads til mere biodiversitet, bedre klimatilpasning, vildere landskabelige udtryk og en mere bæredygtige drift. Også menneskers ønsker til stedet for den sidste hvile er i forandring hen imod naturrum, skovarealer og karakterfulde landskaber.

Mange kirkegårde arbejder allerede med udviklingsplaner, som kan understøtte både biodiversitet, nye landskabsudtryk og en mere økonomisk bæredygtig drift. Ved dette års kirkegårdskonference vil vi dykke ned i viden om og konkrete eksempler på, hvordan kirkegårdens landskab og identitet kan udvikles i en mere grøn retning, så der skabes endnu mere liv på kirkegården.

Mød kollegaer fra hele Danmark og oplev blandt andet disse oplæg:

  • Mere natur og biodiversitet på kirkegården v/Morten D. D. Hansen, chefkratlusker, tv-vært og naturvejleder
  • Langsigtet planlægning med fokus på drift, biodiversitet og kirkegårdskultur v/ Karin N. Corfitzen, Opland Landskabsarkitekter
  • Erfaringer fra Vester Hassing Kirke v/ Leif Christensen, ledende graver
  • Inviter de hjemmehørende plantearter ind på kirkegården v/Mona C Bjørn, Københavns Universitet
  • Den levende kirkegård som et sted for de døde v/ Ulla Schmidt, Aarhus Universitet
  • Har din kirkegård BIO-FAKTOR? v/ Jesper Rønn Kristiansen, Folkekirkens Grønne Omstilling

Tilmelding
Tilmeld dig konferencen her. 

Sidste frist for tilmelding er den 22. februar 2024.