7. JULI 2022

Lovforslag er nu i høring

Kirkeministeriet har sendt lovforslag om folkekirkens økonomi i høring. Find materialet her og husk frist for høringssvar den 18. august.

Økonomilov

Find materialet her på siden og husk frist for høringssvar den 18. august. (Illustration: Colourbox)

Af: Redaktionen

Vi har i Landsforeningen deltaget i en arbejdsgruppe i Kirkeministeriet vedrørende ændringer i økonomiloven, som bl.a. skal følge op på en række gennemførte forsøg i folkekirken. I juni udmundede dette arbejde i en rapport med 15 konkrete forslag. Kirkeministeriet har omsat arbejdsgruppens forslag til et lovforslag, der nu sendes i høring.

Husk frist 18. august
Alle folkekirkens parter inviteres til at afgive høringssvar, og der er frist for at indsende høringssvar den 18. august.

Herunder finder du høringsliste, høringsbrev og udkast til lovforslag:

Vi opfordrer alle menighedsråd til at se materialet godt igennem og udarbejde et høringssvar.

Vi ved, at tidspunktet er ubelejligt for mange menighedsråd, der ikke holder møder i denne periode, men regeringen har fastholdt, at fristen er nødvendig. Og vi opfordrer stadig til at udarbejde høringssvar, så folketingsmedlemmerne får et indtryk af bredden i holdningerne i menighedsrådene. Du kan sende høringssvar direkte eller til Landsforeningen.

Landsforeningens bestyrelse udarbejder et grundigt høringssvar, og sender du jeres bidrag til os, tager vi det med i arbejdet. Send derfor meget gerne en kopi af jeres høringssvar til os på kontor@menighedsraad.dk senest søndag den 14. august. Alternativt kan du sende bemærkninger til os inden samme dato, som også vil blive gennemgået grundigt, inden bestyrelsen fastsætter Landsforeningens høringssvar.

Landsforeningens høringssvar
Landsforeningens bestyrelse er generelt positiv over for arbejdsgruppens forslag, men har også nogle opmærksomhedspunkter.
Herunder kan du læse nogle af punkterne fra Forretningsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Ønsker du at læse alle punkter til høringssvaret, kan du finde dem her. 

Legitimitet og transparens
En række af forslagene giver betydelige muligheder for menighedsrådene kan vælge at tildele provstiudvalgene yderlige ansvar og kompetence. Det er afgørende, at der er legitimitet bag sådanne beslutninger og transparens i processerne.
Af samme grund foreslår vi en ændring af valgformen til provstiudvalg.

Åben proces om tillægsbevillinger
Både beslutningen om at afsætte en reserve og om størrelsesniveauet bør træffes på budgetsamråd. Beslutningen bør kunne træffes på ethvert budgetsamråd i valgperioden og være gældende fx resten af valgperioden, eller indtil andet besluttes. Det er afgørende, at der er legitimitet bag beslutningerne og transparens i processerne, så budgetsamrådets beslutning ikke opleves som en glidning af kompetence fra menighedsrådene til provstiudvalget.

Stiftsrådet
Vi støtter ikke muligheden for at forhøje stiftsbidraget til 2 procent. Det ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium og burde have været drøftet i en bredere sammenhæng for at styrke stiftsrådenes rolle som foreslået af Landsforeningen. Stiftsrådene kan i stedet benytte sig af muligheden for at samarbejde med provstiudvalg.

Ovenstående er med forbehold for bestyrelsens behandling af sagen i august.

Flere artikler om samme emne

#Økonomi #Høringssvar