4. MAJ 2022

Landsforeningens årsregnskab 2021

Årsregnskabet viser et overskud efter skat på 218.419 kr., hvilket er lidt højere end resultatet for 2020 og en del højere end forventet.

Årsregnskab 2021 Illustration

Du kan nu læse hele årsregnskabet på vores hjemmeside.

Af: Redaktionen

Hele Landsforeningens regnskab og ledelsesberetning er offentliggjort på vores hjemmeside, og du kan finde det her: Regnskab 2021

Som nævnt, viser årsregnskabet et mindre overskud på lidt over 200.000 efter skat. I forhold til det oprindelige budget for 2021, der udviser et underskud på 1,2 mio. kr., er der tale om en væsentlig forbedring på ca. 1,4 mio. kr. Årsagen til den store afvigelse forklares blandt andet ved endnu et år præget af Covid-19, hvilket har betydet, at budgetterede aktiviteter ikke er gennemført som planlagt.

Flere artikler om samme emne

#Regnskab