8. JUNI 2022

Krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable

Fælles erklæring fra landets biskopper og Landsforeningen af Menighedsråd: Vi accepterer ikke krænkende handlinger og seksuel chikane i folkekirken.

Tager hånd om krænkelser - vejledning og initiativ til værktøjer.jpg

Foto: Colourbox

D. 8 juni har Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne i fællesskab udsendt en erklæring i form af en pressemeddelelse.

Pressemeddelelse: Krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable

Krænkende og grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane er uacceptabelt, og den åbne samtale er nødvendig for, at vi kan få fat om problemerne.

Kirken skal altid være et godt og trygt sted, og ingen må lide psykisk eller fysisk overlast ved at komme i kirken. Vi har alle et ansvar for at behandle hinanden med respekt og ordentlighed.

Vi har nultolerance overfor krænkende handlinger og seksuel chikane i folkekirken, og derfor har vi stort fokus på at forebygge krænkelser og seksuel chikane. Sker det alligevel, skal det håndteres både i forhold til den krænkede og krænkeren.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har gennem en årrække styrket indsatsen mod krænkende handlinger og seksuel chikane i form af vejledninger og dialogværktøj specifikt målrettet folkekirkens arbejdspladser. Biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd bakker op om denne indsats.

Folkekirken har desuden en arbejdsmiljørådgivning, som rådgiver og vejleder om at forebygge og løse udfordringer med arbejdsmiljø og chikane på arbejdspladsen.

Vores klare opfordring er: Reagér omgående på grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane, uanset om det handler om dig selv, din kollega, en frivillig eller menigheden.

Tag fat i nærmeste leder, menighedsrådet, provst, biskop, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, eller stiftet.

Alle henvendelser håndteres med stor alvor.


For yderligere oplysninger, kontakt:
Henvendelser til biskop Elof Westergaard og biskop Peter Birch:
Pressekonsulent Ingeborg Marie Nielsen, tlf.: 6161 4507, e-mail: iman@km.dk

Henvendelser til Landsforeningen af Menighedsråd, næstformand Inge Kjær Andersen, tlf.: 6171 0656
Kommunikationskonsulent Marie Gaarden, tlf.: 6120 1870, e-mail: mg@menighedsraad.dk

Flere artikler om samme emne

#seksuelle krænkelser #Arbejdsmiljø