Nu er de nye menighedsråd på plads langt de fleste steder i landet, og rådene har konstitueret sig. Enkelte steder skal der dog holdes udfyldningsvalg eller nyvalg. Vi er klar til de nye opgaver, som venter i de kommende år.

I menighedsrådene skal vi lytte opmærksomt til de forventninger, som de nye medlemmer har til arbejdet. Søren Abilgaard, formand

Det er vigtigt at komme godt fra start. Landsforeningens tilbud om e-læring, kurser og lederuddannelse giver et godt grundlag. Lokalt i distriktsforeninger, stifter, provstier og i de enkelte menighedsråd vil de nye medlemmer blive budt velkommen, og der vil blive drøftet visioner for det kirkelige arbejde og muligheder for samarbejde.

I menighedsrådene skal vi lytte opmærksomt til de forventninger, som de nye medlemmer har til arbejdet. Vi skal justere og tilpasse vores arbejdsform, hvor det er nødvendigt, så det er attraktivt at være med i menighedsrådsarbejdet.
Det er allerede nu, at vi skal lægge grunden til, at næste menighedsrådsvalg bliver en succes. Det handler ikke kun om valgformen, selv om det er muligt, at reglerne vil være ændret ved næste valg. Det handler mere om at åbne menighedsrådsarbejdet for det omgivende samfund og inddrage kirkens frivillige og menigheden generelt, så vores arbejde fremstår som relevant og interessant. Og nogle steder skal man måske bruge lidt tid på at overveje, hvorfor valget ikke fik det forløb, som man ønskede.

Overflødige regler skal væk
De nye menighedsråd vil forhåbentlig opleve, at det løbende bliver lettere at være menighedsråd, så der bliver bedre tid til at forholde sig til de kirkelige opgaver og udfordringer, både de helt lokale og dem, som vi er fælles om. Fra Landsforeningens side vil vi fortsætte arbejdet med at fjerne overflødige regler, at sikre større fleksibilitet, så vi kan indrette os efter de lokale vilkår, og at gøre det nemmere at samarbejde. Og det skal ske med udgangspunkt i menighedsrådene som folkekirkens demokratiske grundlag.

Det er vigtigt at komme godt fra start. Landsforeningens tilbud om e-læring, kurser og lederuddannelse giver et godt grundlag. Søren Abildgaard, formand

Som nyt menighedsrådsmedlem kan det være en stor opgave at sætte sig ind i arbejdet og udfordringerne i det lokale sogn. Vi må dog alle erkende, at der også er rammer og vilkår, som fastlægges på andre niveauer. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt tager del i arbejdet i vores fælles organisation – som ofte omtales menighedsrådsforeningen – ved at møde op til generalforsamlinger i distriktsforeningerne og være med til at vælge gode bestyrelser og opstille kandidater til Landsforeningens bestyrelse.

Uanset om I er nye eller erfarne medlemmer af menighedsrådene, ønsker jeg for jer alle, at det ansvarsfulde hverv, som I har påtaget jer, må blive til velsignelse for jer og jeres lokale kirke.

Glædelig jul.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter