1. APRIL 2017

Guide: Visioner

Få fælles retning i arbejdet med liv og vækst med fem enkle trin.

Opfoelging.jpg

Af: Jesper Moll

At sætte visioner på menighedsrådets dagsorden er en måde at starte samtalen om, hvad I vil med kirken. Både generelt eller med et nyt initiativ, I gerne vil sætte i søen. Samtalen giver en god retning i det daglige arbejde, for hvis visionen og retningen er klar, vil mange andre beslutninger og prioriteringer falde nemmere på plads. Grundtanken bag guiden er at drøfte det, I gerne vil opnå først, og bagefter lave den konkrete planlægning.

Gode råd undervejs

  • Sæt tid af: Det kræver tid og rum til at have en samtale om, hvad I gerne vil.
  • Fra jeg til vi: For at lykkes kræver det, at man ikke kun tænker på, hvad man selv gerne vil.
  • Kort eller langt: En visionsproces kan være kort eller lang. Aftal, hvordan I gør det, og hvor lang tid det skal tage.
  • Ejerskab: Jeres beslutninger og prioriteringer kræver ejerskab blandt medarbejderne. Planlæg, hvordan I vil orientere og inddrage dem.

1. Mission
Hvad er vi til for som lokal kirke?
At få styr på missionen er at spørge til eksistensberettigelsen for jeres lokale kirke. Spørg også jer selv om de vigtigste forandringer i lokalområdet, og hvordan de har ændret jeres position i lokalsamfundet og sammensætningen af menigheden.2. Vision
Hvad vil vi i fremtiden?
Jeres ønsker om fremtiden skal tage udgangspunkt i jeres lokale virkelighed for ikke at blive uopnåelige luftkasteller. Drøft jeres ideer til visioner ud fra spørgsmål om, hvilke drømme I har for kirken de kommende år, og hvad der skal kendetegne kirken og sognet i fremtiden.3. Mål
Hvilke mål skal vi stille op?
Når I har fundet ud af, hvad I gerne vil i fremtiden, skal I finde de mål, I skal gå efter. Start afklaringen med at spørge jer selv om, hvad der er de vigtigste mål at stræbe efter for at nå visionen. Hvad vil vi i fremtiden?4. Planer og prioriteringer
Hvordan når vi i mål?
For at nå jeres mål skal de afspejles i konkrete handlinger. Det gør I ved at udarbejde planer og prioritere tid, penge og menneskelige kræfter til jeres mål. På den måde bliver drømmene om fremtiden til virkelighed. I skal i menighedsrådet sætte penge af til formålet i budgettet og sørge for, at medarbejderne forstår visionerne og arbejder i den rigtige retning. Dan jer et overblik over, hvilke planer der skal til, hvornår de skal være opfyldt, og hvem der gør hvad. Og husk at sætte penge af i budgettet.5. Opfølgning
Hvornår er målet nået?
Når I sætter nye ting i søen, kan det være en god idé at følge op på dem. Hvordan går det – og er I på rette vej? Ved at stille jer selv de spørgsmål er I sikre på, at de penge, I bruger, bidrager til, at kirkelivet bliver, som I har forestillet jer det. Gode spørgsmål handler om, hvordan I kan se, om målet er opfyldt, og om der er noget, der skal laves om.