8. AUGUST 2018

Guide til lønforhandling

Mange medarbejdere søger om lønstigning i efteråret. Her får du et hurtigt overblik over forløbet i den årlige lønforhandling

Loen00.jpg

Illustrationer: Bob Katzenelson

Af: Eva Strøm

Få økonomisk overblik

Start med at få et overblik i menighedsrådet over, hvor mange penge der er i budgettet til lønstigninger. Regn så ud, hvilke lønstigninger der kommer helt af sig selv i kraft af den årlige lønregulering. Hvad er tilbage?

 

Sæt retning

Lav en lønpolitik, der klart fortæller medarbejderne, hvad menighedsrådet giver lønstigning for. Tag udgangspunkt i menighedsrådets vision for kirken, når I formulerer lønpolitikken. Hvilken retning ønsker I, at kirken skal gå i? Og hvordan får I medarbejderne til at gå den vej? Kræver det fx, at medarbejderne efteruddanner sig? Eller udviser mere fleksibilitet?

 

Kend reglerne

Sæt jer ind i de forskellige lønsystemer, frister mm. Husk at en løn består af flere forskellige dele, fx intervalløn/basisløn, tillæg og pension.


Indkald alle ansøgninger samtidig

15. september er for mange af sognets ansatte sidste frist for at indsende ansøgning om lønstigning til menighedsrådet. I kan opfordre alle ansatte til at søge samtidig, så I kan behandle ansøgningerne på én gang. Det gør det lettere at fordele de ekstra lønkroner retfærdigt, dvs. efter kriterierne i lønpolitikken. Efter fristen starter forhandlingerne, som typisk sker skriftligt.


Behandling i menighedsrådet

Hvem skal have mere i lønposen? For hvad? Og hvor meget vil I maksimalt give? Tag udgangspunkt i lønpolitikken og lav en plan for hver enkelt forhandling, så I kender både jeres smertegrænse og det mest ønskelige resultatet for jer.

 

Giv svar

Senest 15. november skal I sende jeres begrundede svar på de enkelte ansøgninger til medarbejdernes forhandlingsberettigede organisationer. I kan give tilsagn, stille et modforslag eller give et afslag.

 

Resultat af en forhandling

Opnår I enighed med en faglig organisation, skal I lave en ny lønaftale. Lykkes det ikke at nå til enighed, skal I udfylde en uenighedserklæring. Herefter kan organisationen indlede en tvist i tvisteløsningssystemet.

 

Mere hjælp

Løn og lønforhandling er komplekse områder med forskellige overenskomster og lønsystemer. På Den Digitale Arbejdsplads er der en guide til lønforhandling med de forskellige typer af medarbejdere og skabeloner til breve, der sendes i løbet af lønforhandlingen.

Klik ind på Den Digitale Arbejdsplads og følg stien: ”Håndbøger / Vejledning i menighedsrådsarbejde / Menighedsrådet som arbejdsgiver / Forhold under ansættelsen / Lønforhandling.

Flere artikler om samme emne

#Lønforhandling #guide