Om bladet

Alle medlemmer modtager bladet ti gange om året. I bladet finder man altid inspiration fra landets kirker, interviews, debat og praktiske informationer fra Rådgivningen.

blad foto 2 til web.JPG

Af: Anja D. Christensen

Bladets annoncesektion er et nyttigt hjælpemiddel. Her finder menighedsrådene et helt katalog over varegrupper og serviceydelser, som særligt har interesse for dem.

Kontakt redaktionen 
Vi hører gerne fra dig, hvis du har en idé til bladet. Skriv til redaktionen på redaktion@menighedsraad.dk eller ring på 8732 2133.

Redaktionen består af:

  • Alex Kjær, ansvarshavende redaktør
  • Anja Dalgaard Christensen, kommunikationskonsulent og redaktør 
  • Marie Gaarden, Kommunikationskonsulent og redaktør

Klager
Hvis du har klager over den måde, vi har dækket en sag eller historie på, kan du kontakte redaktionen på redaktion@menighedsraad.dk.

Du kan kontakte Pressenævnet på sekr@pressenaevnet.dk eller Adelgade 11-13, 4., 1304 Kbh. K. 

Læs mere om god presseskik her.

Annoncer i Menighedsrådenes Blad
Menighedsrådenes blad når ud til en meget præcis målgruppe - nemlig alle beslutningstagerne inden for folkekirken.

Se mere om annoncering i bladet

Vil I tegne ekstra abonnementer på bladet?
Man kan tegne abonnement til Menighedsrådenes Blad hele året til rådets suppleanter og til ansatte ved kirken. Prisen for et års-abonnement med ti blade er 580,00 kr. ekskl. moms i 2023. Kontakt Landsforeningen på lk@menighedsraad.dk

Ændringer i abonnement
Kontakt Landsforeningens sekretariat på tlf.: 8732 2133 eller skriv til lk@menighedsraad.dk, hvis du har ændringer i dit abonnement.

Flere artikler om samme emne

#Menighedsrådenes Blad