Regnskabskursus for alle

Regnskabskursus For Alle

Målgruppe

Alle menighedsrådsmedlemmer, herunder præster.

Varighed

3 timer.

 

Hent en printvenlig kursusbeskrivelse her.

Underviser

Økonomisk konsulent Thomas Oddershede fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Baggrund
Regnskabet er krumtappen i jeres diskussioner i menighedsrådet om, hvad I prioriterer i løbet af året. Er der f.eks. råd til et nyt arrangement for børnefamilier, eller er der i år hårdt brug for nye redskaber på kirkegården? Derfor er det en god idé, at hele menighedsrådet og ikke kun kassereren kan læse og forstå et kirkeregnskab. Det giver kassereren med- og modspil, og det kvalificerer jeres diskussioner om, hvordan I vil prioritere jeres penge.

Formål
Kursets formål er at introducere alle medlemmer af menighedsrådet til kirkekassernes økonomi. På kurset stiller vi skarpt på at skabe en forståelse af kirkens budget og regnskab. Vi gennemgår læsningen af regnskabs- og budgetrapporter, der kan tænkes at dukke op på menighedsrådsmøderne. Med eksempler ser vi, hvordan f.eks. en udgift til kirkekoret bliver til en del af kvartalsrapporten. Kurset giver dig dermed indsigt i de økonomiske tankegange bagved rapporterne og dermed bedre mulighed for at tage aktivt del i dialogen i menighedsrådet om økonomi.

Målgruppe
Alle menighedsrådsmedlemmer, herunder præster.

Indhold

  • Kirkekassernes regnskabsprincipper
  • Budgetforståelse
  • Regnskabsrapporter – aflæs muligheder og faresignaler
  • Læs og forstå et årsregnskab
  • Langsigtet planlægning og prioritering

Form
Oplæg fra underviser og med mulighed for spørgsmål.

Regnskabskursus for alle: Forstå kirkens økonomi

01-10-2024

Tilmeld dig her