Den gode budgetproces -ban vejen for den gode økonomistyring i menighedsrådet

Budget

Målgruppe

Alle menighedsrådsmedlemmer, herunder præster.

Varighed

3 timer.

 

Hent en printvenlig kursusbeskrivelse her.

Underviser

Økonomisk konsulent Thomas Oddershede fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Baggrund
Menighedsrådene skal årligt udarbejde et årsbudget for det kommende år og løbende behandle kvartalsrapporter på et menighedsrådsmøder. Det er ikke den eneste grund til at lave et budget og arbejde med budgetopfølgning.

Budgettet beskriver overfor menigheden og provstiet de økonomiske prioriteringer, og der sættes tal på menighedsrådets målsætninger for kirkelivet.  Samtidig er det et økonomisk styringsværktøj, der kan hjælpe menighedsrådet til en bedre styring af de økonomiske resurser i kirken og på kirkegården.

Budgettet skal således understøtte, at menighedsrådet som ledelse og arbejdsgiver kan lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde.

Formål
Med kurset får du en bedre forståelse for det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet. Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når resurserne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet. Altså vigtigheden af at der ikke bare budgetteres ligesom sidste år, men i stedet søge at budgettet faktisk afspejler de ønsker, menighedsrådet har til prioriteringerne.

Kurset præsenterer også, hvordan menighedsrådet konkret kan arbejde med budgettet som proces, hvor bl.a. deadlines, værktøjer mv. er ingredienser. Kurset giver samtidigt indsigt i, hvem og hvad der betyder noget i forhold til budgetprocessen.

Målgruppe
Valgte og fødte menighedsrådsmedlemmer

Indhold

  • Intro budget
  • Prioritering af resurserne
  • Budgetprocessen og dens interessenter
  • Den økonomiske værktøjskasse
  • Hvordan kommer vi videre?

Form
Oplæg fra underviser og mulighed for gruppedrøftelser