Bedre formidling og overblik med avanceret økonomistyring for Excel-brugere

COLOURBOX23782973

Målgruppe

Folkevalgte kasserer - Kendskab til Excel er en forudsætning

Varighed

Cirka 3 timer

 

Hent en printvenlig kursusbeskrivelse her.

Underviser

Sekretariatsleder Torben V. Lauridsen

Baggrund
En af kassererens vigtige roller er at følge og formidle kirkens økonomiske forbrug til menighedsrådet. Kvartalsrapporter udgør en grundsten som styringsredskab for økonomien og formidlingen til
menighedsrådet. Men der findes IT- værktøjer, som gør det muligt for kasserere at følge økonomien endnu tættere og mere løbende samt formidle udviklingen i økonomien mere sikkert og overbevisende til menighedsrådet.

Indhold
■ Hvilke økonomiske nøgletal er det vigtigst at følge løbende?
■ Sådan kan du som kasserer løbende følge, hvad der konteres på de forskellige konti – både formål og art – og sammenholde det med budgettet.
■ Hvordan kan man skræddersy en målrettet rapport, som supplerer kvartalsrapporten, men samtidig imødekommer de særlige ønsker, som menighedsrådet har?
■ Løbende opfølgninger til udvalg og medarbejdere.
■ De værktøjer, der præsenteres på kurset, består af EG Webdata, Excel (pivottabeller) og PowerBI.

Undervisningsform
Oplæg fra underviser samt drøftelse og erfaringsudveksling i grupper

Måske er du også interesseret i: