Årsmødet i 2013

På årsmødet 2013 var ca. 600 menighedsrådsmedlemmer samlet i Nyborg til debat om fremtidens folkekirke, menighedsrådsvalgets former og foreningens egen struktur.

Nedenfor kan du hente de materialer, der blev drøftet og gennemgået på årsmødet i 2013.

Hent formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation.

Hent referatet fra delegeretmødet.