Paneldebat

Hvordan sikrer vi folkekirkens tilstedeværelse i hele landet – og hvorfor er det vigtigt? På Årsmødet byder vi op til en livlig paneldebat om folkekirkens tilstedeværelse.

Årsmøde 2021 1

Vi giver mikrofonen til et spændende panel, der kommer med deres synspunkter og bud på, hvordan vi sikrer folkekirkens tilstedeværelse i hele landet på tværs af land og by, og hvordan ressourcerne bør fordeles.
Debatten munder ud i samtaler ved bordene om folkekirkens rolle i samfundet, så kom og vær med, når vi i fællesskab gør hinanden klogere og bidrager med erfaringer og perspektiver.

 

Et vigtigt pejlemærke

Landsforeningens bestyrelse formulerede i begyndelsen af 2021 et pejlemærke: Folkekirken bør være til stede lokalt og på mange forskellige måder i samfundet - med gudstjeneste, sjælesorg, undervisning og diakoni. Men hvad betyder det hos jer, og hvad forudsætter det? Det kræver gode samtaler og drøftelser at skabe klarhed over.