12. SEPTEMBER 2023

Ny aftale om seniorbonus og seniordage

Et nyt cirkulære om seniordage og seniorbonus er trådt i kraft.

Bonus

Cirkulæret fra 2021 om seniorbonus er erstattet af cirkulære af 27. juni 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage. Illustration: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red.Anja Christensen

I nyhedsbrev nr. 4, 2022, omtalte vi et cirkulære fra december 2021 om seniorbonus. Cirkulæret trådte i kraft 1. april 2022 og gav medarbejdere ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn fra og med det kalenderår, hvori den ansatte fyldte 62 år. Efter medarbejderens valg kunne seniorbonussen imidlertid veksles til enten to betalte fridage (seniordage) om året eller et ekstraordinært pensionsbidrag.

Cirkulæret fra 2021 er nu erstattet af cirkulære af 27. juni 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage. Af den nye aftale om seniorbonus, der træder i kraft 1. januar 2024, fremgår det, at medarbejdere fortsat har ret til en seniorbonus på 0,8 pct. fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Bonussen udbetales nu månedligt og beregnes derfor af medarbejderens faste månedsløn, og der skal indbetales pensionsbidrag af seniorbonussen.

Af aftalen fremgår det endvidere, at ansatte – udover ret til seniorbonus - har ret til seniordage med lønfradrag. Medarbejdere, der fylder 62 år i perioden 1. januar-30. juni, har ret til at afholde to seniordage ned lønfradrag i det kalenderår, hvori han eller hun fylder 62 år. Medarbejdere, der fylder 62 år i perioden 1. juli-31.december, har ret til at afholde én seniordag med lønfradrag i det kalenderår, hvori han eller hun fylder 62 år. I kalenderårene herefter har medarbejderne ret til at afholde to seniordage med lønfradrag om året. Seniordagene skal afvikles som hele fridage.

Læs det nye cirkulære her; så bliver du også klogere på, hvilke regler der gælder om afvikling af seniordage og om overgangen mellem de to cirkulærer/aftaler.

 

Aftalen om seniorbonus og seniordage er et supplement til de muligheder, menighedsrådet som arbejdsgiver i øvrigt har for at fastholde seniorer, jf. aftale om seniorordninger.

Flere artikler om samme emne

#Seniorbonus #Seniordage