11. SEPTEMBER 2023

Mere om ansættelsesbeviser

Husk arbejdsgiverens pligt til at underrette ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Ansættelsesbevis

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Foto: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

I vores seneste nyhedsbrev orienterede vi om den nye ansættelsesbevislov, og i slutningen af juni omtalte vi også de nye regler i en nyhed på vores hjemmeside.

Siden har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendt cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisaftalen implementerer den nye lov om ansættelsesbeviser for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og for overenskomstansatte og således for de fleste ansatte i folkekirken. Aftalen omfatter derimod ikke de medarbejdere, som fx er ansat på individuelle vilkår. Disse er omfattet af ansættelsesbevisloven.

I relation til ansættelsesbevisaftalen er det særligt værd at bemærke, at man har aftalt at videreføre den såkaldte nach-frist, der også var gældende efter den tidligere ansættelsesbevisaftale. Nach-fristen betyder, at en arbejdsgiver, som ikke har udfærdiget et ansættelsesbevis inden for de gældende frister eller har udfærdiget et mangelfuldt ansættelsesbevis, efter anmodning fra den ansatte har 15 kalenderdage til at rette op på de manglende oplysninger.

Flere artikler om samme emne

#Ansættelsesbevis