7. NOVEMBER 2023

Husk at svare de faglige organisationer

Husk at svare på ønsker om lønforbedringer senest 15. november.

Lønforhandling

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

Hvis I har modtaget ønsker om lønforbedringer, er det vigtigt, at I er opmærksomme på kravet om at svare den forhandlingsberettigede organisation senest 15. november. Manglende svar inden for fristen er overenskomstbrud, og I risikerer derfor at skulle betale en bod til fagforeningen, hvis I svarer for sent.

Lønforhandlinger foregår som udgangspunkt skriftligt, og hvis der ikke opnås enighed ved forhandlingerne, skal der udfærdiges et uenighedsreferat.

Den forhandlingsberettigede organisation kan videreføre sagen til behandling i niveau 1 og niveau 2, som er henholdsvis det lokale stift og Kirkeministeriet.

I et igangværende ansættelsesforhold aflønnes medarbejderen med den nuværende løn, indtil lønforhandlingen er afsluttet.

Slutter forhandlingen i Kirkeministeriet uden enighed, vil medarbejderen skulle aflønnes med den løn, som menighedsrådet har tilbudt.

Flere artikler om samme emne

#Lønforhandling