11. SEPTEMBER 2023

Folkekirkens arbejdsmiljøpris

Folkekirken har mange gode eksempler på godt arbejdsmiljø, og det skal vi huske at tale højt om. Derfor har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd indført en Arbejdsmiljøpris.

God Ledelse

Folkekirkens arbejdsmiljøråd uddeler folkekirkelig arbejdsmiljøpris for første gang i 2023. Sidste frist for at indstille sogne som kandidater til prisen er 1. oktober. Foto: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt på alle arbejdspladser, det gælder også i folkekirken. Den nye arbejdsmiljøpris skal være med til at formidle de gode arbejdsmiljøfortællinger til andre folkekirkelige arbejdspladser og inspirere dem til at følge efter. 

- Med prisen vil vi gerne sætte fokus på de gode tiltag, der foregår ude i sognene, og at der er rigtig mange steder, hvor man er lykkes med at skabe et godt arbejdsmiljø, siger Inge Kjær Andersen, formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.  

Hvem skal vinde prisen?
Prisen gives til en arbejdsplads, som gær noget særligt for arbejdsmiljøet, som kan inspirere andre.
Det kan fx være at arbejdspladsen:

  • har ydet en ekstraordinær arbejdsmiljøindsats – et bestemt forløb eller længerevarende proces, der har ført til bedre trivsel – fx forebyggelse af konflikter eller bedre samarbejdskultur
  • har et velfungerende arbejdsmiljø-samarbejde, som er synligt både indadtil og udadtil
  • har et meget godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som der kan findes en konkret begrundelse for
  • at de har fundet en super løsning på et konkret problem, fx ulykkesrisici eller fysisk belastende arbejde.

Fristen for at indstille til prisen er 1. oktober.
Både menighedsråd, tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer kan indstille arbejdspladser til prisen. For at indstille til prisen, skal der bruges en Word-skabelon, som findes på FIN, Folkekirkens IntraNet.

Der vil blive nedsat en jury, som udvælger vinderen, og prisen bliver overrakt af formanden og næstformanden for Arbejdsmiljørådet. Prisen bliver uddelt i december 2023.

- Vi glæder os til at høre om erfaringerne med at skabe det gode arbejdsmiljø hos det sogn, som vinder prisen, siger Inge Kjær Andersen.

Se video, hvor Inge Kjær Andersen fortæller om den nye pris.
https://folkekirkensintranet.dk/nyheder/indstil-din-arbejdsplads-til-aarets-arbejdsmiljoepris

Flere artikler om samme emne

#Arbejdsmiljøpris