11. SEPTEMBER 2023

Få styr på ferien

Mangler de sidste ferieaftaler at komme på plads?

Feriefoto COLOURBOX4434514.jpg

Husk at få styr på medarbejdernes ferie. Foto: Colourbox

Af: Arbejdsgiver og Rådgivning, Red. Anja Christensen

I skal være opmærksomme på, at ferie, der er optjent i det forgangne ferieår, det vil sige i perioden 1. september 2022–31. august 2023, skal være afviklet 31. december 2023.

Derfor er det fornuftigt i løbet af de kommende uger at få indhentet ønsker om eventuel restferies placering hos de relevante medarbejdere, så I kan få overblik over, om det er muligt at imødekomme den enkeltes ønske.

Hvis I ikke kan blive enige med en medarbejder om restferiens placering, er det jer, der bestemmer. I skal blot varsle det mindst 1 måned i forvejen og gør det i givet fald skriftligt. Så opstår der ikke tvivl om, hvorvidt ferien er varslet rettidigt og om, hvornår den skal holdes.

Har en medarbejder ved ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december 2023 ikke holdt hele sin ferie, skal I på eget initiativ udbetale feriepengene direkte til den pågældende, hvis beløbet vedrører den 5. ferieuge. Det er som udgangspunkt ikke muligt at udbetale feriepenge, der stammer fra 1.-4. ferieuge.

Ferieloven omhandler ikke særlige feriedage, som derfor ikke er omfattet af de regler, der er beskrevet ovenfor.

Flere artikler om samme emne

#Ferie #Ferieregler