Strukturudvalget

Bestyrelsen for folkekirken.dk
Kaj Bollmann og Tom Ebbe Jakobsen

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
Anton Pihl

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfondens drift
Søren Abildgaard

Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse
Carsten Bøgh Pedersen

Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab
Tom Ebbe Jakobsen

Følgegruppen for FUV’s befolkningsundersøgelse
Tom Ebbe Jakobsen og Per Damgaard Pedersen

Økonomi -og bygningsudvalget

Erfagruppen for lokal økonomi
Hans-Henrik Nielsen og Finn Poulsen 
Fra sekretariatet: Peter Fruergaard Schrøder

Programledelsen for FLØS 3
Hans-Henrik Nielsen

Arbejdsgruppe for FLØS 3
Finn Poulsen

Programledelse for udbud af KAS og GIAS
Hans-Henrik Nielsen

Referencegruppe for GIAS 
Finn Poulsen

Personaleudvalget

Arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø for præster
Inge Kjær Andersen

Brancheudvalg vedrørende uddannelse i folkekirken
Fra sekretariatet: Vivi Rolskov Jensen og Elisabeth Jensen

Bestyrelserne for de 3 kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde
Karen-Marie la Cour

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (styregruppe) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (forretningsudvalg)
Inge Kjær Andersen 
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen som suppleant

Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Inge Kjær Andersen
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

Koordinationsudvalget (vedr. rollefordelingen på personalerådgivningsområdet)
Inge Kjær Andersen

Styregruppe vedr. efteruddannelse af kirkemusikere
Karen-Marie la Cour

Aftagerpaneler på teologiuddannelserne i København og Aarhus
Iben Tolstrup

To uddannelsesudvalg vedr. professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) i hhv. København og Aarhus
Susanne Møller

Uddannelsesudvalget 
Susanne Møller

Udvalg om præstemangel
Inge Kjær Andersen og Søren Abildgaard

HR-gruppen
Inge Kjær Andersen
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

Liv og vækst-udvalget

Arbejdsgruppen om liturgiske konferencer
Bodil Therkelsen

Arbejdsgruppen vedr. planlægning af kirkegårdskonference
Karl Georg Pedersen

Baggrundsgruppe for undersøgelse om konfirmationsforberedelse m.v.
Bodil Therkelsen

Danske Kirkedage
Søren Abildgaard

Gabriel-prisen
Peter Hundebøll

Kursussamarbejde med eksterne udbydere
Karl Georg Pedersen og Peter Hundebøll 
Fra sekretariatet: Flemming Vium Nielsen

Samtaleforum om Unge og Kirke
Bodil Therkelsen

Forretningsudvalget

DAP-udviklingsprojekt
Styregruppe: Inge Kjær Andersen
Arbejdsgruppe: Fra sekretariatet: Kristina Ravn Broch

Folkekirkemødet
Søren Abildgaard

Rollefordelingsgruppen
Inge Kjær Andersen og Hans-Henrik Nielsen
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

IT-følgegruppen
Inge Kjær Andersen

Kirkeministeriets og folkekirkens Informationssikkerhedsudvalg
Fra sekretariatet: Flemming Vium Nielsen

FUV’s undersøgelse af folkekirken i corona-krisen
Søren Abildgaard

Følgegruppen for Forsøg i folkekirken 
Fra sekretariatet: Elisabeth Jensen og Vivi Rolskov Jensen

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter