Udvalget om styrelse og struktur


Bestyrelsen for folkekirken.dk
Kaj Bollmann og Tom Ebbe Jakobsen

Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV)
Anton Pihl

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfondens drift
Søren Abildgaard

Danske Sømands- og Udlandskirkers bestyrelse
Carsten Bøgh Pedersen

Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab
Tom Ebbe Jakobsen

Folkekirkelige organisationers Fællesudvalg
Anton Pihl

Følgegruppen om Kirken på Landet
Ketty Sørensen

Udvalget om personale


Arbejdsgruppen vedrørende arbejdsmiljø for præster
Inge Kjær Andersen

Brancheudvalg vedrørende uddannelse i folkekirken
Vivi Rolskov Jensen og Elisabeth Jensen fra sekretariatet

Bestyrelserne for de 3 kirkemusikskoler i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde
Karen-Marie la Cour

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (styregruppe) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (forretningsudvalg)
Inge Kjær Andersen, Elisabeth Jensen fra sekretariatet som suppleant

Folkekirkens Samarbejdsudvalg
Inge Kjær Andersen og fra sekretariatet: Elisabeth Jensen

Koordinationsudvalget (vedr. rollefordelingen på personalerådgivningsområdet)
Inge Kjær Andersen

Styregruppe vedr. efteruddannelse af kirkemusikere
Karen-Marie la Cour

Aftagerpaneler på teologiuddannelserne i København og Aarhus
Iben Tolstrup

To uddannelsesudvalg vedr. professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) i hhv. København og Århus
Karen-Marie la Cour

Uddannelsesudvalget (Kompetencefonden)
Susanne Møller

Udvalg om præstemangel
Inge Kjær Andersen og Søren Abildgaard

Ækvivaleringsudvalg vedr. sognemedhjælperes uddannelse
Susanne Møller

Udvalget om kirkelige anliggender


Arbejdsgruppen om liturgiske konferencer
Bodil Therkelsen

Baggrundsgruppe for undersøgelse om konfirmationsforberedelse m.v.
Bodil Therkelsen

Danske Kirkedage
Søren Abildgaard

Gabriel-prisen
Peter Hundebøll

Hans Tausens Fond
Peter Hundebøll

Kursussamarbejde med eksterne udbydere
Karl Georg Pedersen og Peter Hundebøll, fra sekretariatet: Flemming Vium Nielsen

Samtaleforum om Unge og Kirke
Bodil Therkelsen

Planlægningsgruppe for Folkekirkemødet
Bodil Therkelsen

Forretningsudvalget


IT-styregruppen
Inge Kjær Andersen og fra sekretariatet: Flemming Vium Nielsen som observatør

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter