Visionskursus

Elsted 0891

Tid og sted

16. juni 2022 Kl. 17:30 - 21:00

Kirkehuset
Kirkepladsen 8A
4690 Haslev

Pris

Det koster 100 kr. at deltage i kurset - inkl. let forplejning og drikkevarer Beløbet bedes indbetalt på reg. 0573 konto 0002075083 inden kurset.

Yderligere info

Kl. 17.30-18.00: Spisning
Kl. 18.00-21.30: Undervisning

 

Formål
Efter endt kursus kan I selv gå i gang med udarbejdelse af visioner for jeres kirke ved brug af kursets redskaber og metoder til en god proces.

Målgruppe
Alle valgte og fødte menighedsrådsmedlemmer.

Indhold
I får viden om, hvordan man arbejder med visioner og giver en forståelse for, hvorfor vi i dag taler meget om visioner i folkekirken og på hvilken måde visioner kan være et nyttigt redskab i arbejdet med at udvikle kirken. Der arbejdes ud fra nedenstående 5 trin.

Mission - Hvad er vi til for som lokal kirke?
Vision - Hvad vil vi i fremtiden?
Mål - Hvilke mål skal vi opstille?
Strategi - Hvordan når vi i målene?
Opfølgning - Hvordan følger vi op på at målene er nået?

Vi gennemgår redskaber til at tilrettelægge en god proces og desuden redskaber, der kan hjælpe jer med at gøre visionerne til virkelighed:

Hvad vil det sige at arbejde med visioner?
Hvad kræver det af jer at have de visioner?
Hvem skal deltage i processen?
Hvordan skal processen tilrettelægges?
Hvad forestiller I jer, der skal til, for at visionerne får liv i praksis?

Form
Oplæg fra underviser, dialog og gruppedrøftelse.

Tilmelding
Send en mail til distriktsforeningen@gmail.com
Frist 7. juni.

Underviser
Udviklingskonsulent Signe Bækgaard Hansen fra Landsforeningens Sekretariat

Udbyder
Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer på Syd- og Østsjælland samt Møn