Budgetlægning og økonomistyring i menighedsrådet

Elsted 0343

Tid og sted

22. februar 2022 Kl. 18:00 - 21:30

”Samlingsstedet”,
Vor Frue Hovedgade 51, Vor Frue
4000 Roskilde

Pris

Det koster 150. kr. at deltage i kurset, denne pris indeholder også forplejning.

Yderligere info

Spisning: kl. 18.00-18.30
Undervisning: kl. 18.30-21.30

 

Baggrund
Menighedsrådene er hvert år forpligtet til at udarbejde og godkende et årsbudget for det kommende år og løbende behandle kvartalsrapporter på et menighedsrådsmøde. Men det er ikke den eneste begrundelse for at lave et budget og arbejde med budgetopfølgning.

Budgettet beskriver overfor menigheden og provstiet de økonomiske prioriteringer, og der sættes tal på menighedsrådets målsætninger. Samtidig er det et økonomisk styringsværktøj, der kan hjælpe menighedsrådet til en bedre styring af de økonomiske ressourcer i kirken og på kirkegården.

Budgettet skal således understøtte, at menighedsrådet som ledelse og arbejdsgiver kan lede og prioritere resurserne på en værdifuld og bæredygtig måde.

Formål
Kursets formål er at skabe en forståelse for det værdiskabende i at arbejde med og aktivt bruge budgettet i menighedsrådet.

Der stilles skarpt på, hvorfor det kan skabe værdi for det kirkelige liv i sognet, at menighedsrådet aktivt bruger budgettet som styrings- og prioriteringsværktøj, når resurserne skal fordeles på mursten og aktiviteter i sognet.

Kurset præsenterer også, hvordan menighedsrådet konkret kan arbejde med budgettet både i forhold til proces og værktøjsmæssigt. Kurset giver også indsigt i, hvem og hvad der betyder noget i forhold til budgetprocessen.

Målgruppe
Valgte og fødte menighedsrådsmedlemmer

Indhold

  • Intro budget
  • Prioritering af resurserne
  • Budgetprocessen og dens interessenter
  • Gruppedrøftelse
  • Den økonomiske værktøjskasse
  • Hvordan kommer vi videre?

Form
Oplæg fra underviser og gruppedrøftelser

Tilmelding
Else-Marie Høgstrup, post@hoegstrup.com / 2084 2239

Tilmeldingsfrist 15. februar

Underviser
Økonomisk konsulent Thomas Oddershede fra Landsforeningen af Menighedsråd

Udbyder
Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier