Introduktionskursus for nyvalgte kirkeværger

Elsted 5980940

Tid og sted

30. august 2021 Kl. 18:00 - 21:00

Ribe Fritidscenter

Pris

Medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråd: 100 kr. Menighedsrådsmedlemmer som kommer fra menighedsråd, der ikke er medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråd: 300 kr. Betaling skal ske en uge inden kurset til kasserer Jutta B.Kristiansen, Konto/Reg.nr. 5998 – 5020284, Janderup -Kærup Andelskasse (Noter venligst menighedsrådets navn på indbetalingen)

Baggrund
Kirkeværgen varetager det løbende tilsyn med kirken, kirkens bygninger og kirkegården på menighedsrådets vegne. Hvis menighedsrådet har igangsat vedligeholdelsesprojekter, fx en større renovering af kirkerummet, er det også typisk kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne.

Formål
På kurset får du et overordnet kendskab til kirkeværgens opgaver og kom­petencer. Du får kendskab til de love og regler, der regulerer forholdene omkring kirken, dens bygninger og kirkegården.

Målgruppe
Nyvalgte kirkeværger.

Indhold

På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen og en arkitekt. Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Kirkeværgens vigtigste opgaver og kompetencer
  • Samspillet mellem kirkeværge og Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, der illustrerer kirkeværgens opgaver.

Form
Oplæg fra underviser og arkitekt. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Underviser juridisk konsulent Jesper Breindahl og arkitekt Mogens Svenning.

Tilmelding
Lars Bom,  labn@km.dk 75 29 93 08

Tilmeldingsfrist: 16. august 2021

Udbyder
Sammenslutningen af Menighedsråd i Sydvestjylland - SAMS