Formål
Folkekirkens Lederuddannelse er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd, men er også målrettet formænd med særlig tilknytning til ledelsesopgaverne i samarbejde med kontaktpersonen. Uddannelsen giver konkret og opdateret viden om kontaktpersonens opgaver og rollen som daglig leder. Uddannelsen er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

Uddannelsen inddrager både viden om juridiske personaleforhold og viden om bl.a. kommunikation og samarbejde.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:
•Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
•Viden om rammer og regler
•Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
•Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
•Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:
•Folkekirkens struktur
•Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
•Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
•Kodeks for god ledelse i folkekirken
•Udarbejdelse af personalepolitik
•Ansættelse af medarbejdere
•Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
•Den anerkendende tilgang
•Distanceledelse
•Forebyggelse og håndtering af konflikter
•Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS

Form og målgruppe
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd. Målgruppen er for kontaktpersoner i menighedsrådet, men er du som formand særlig tæt på ledelsesopgaverne i et samarbejde med kontaktpersonen, er du også velkommen på kurset.

Uddannelsen er overtegnet, men hvis du sender en mail til kursus@menighedsraad.dk så kan du komme på venteliste.


Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

 

Med tilmelding til uddannelsen giver du dit samtykke til at vi indhenter og opbevarer kontaktoplysninger til brug i forbindelse med arrangementet. Blandt andet til deltagerlister, som deles med øvrige deltagere og opbevares til brug for administration og opfølgning. Har du bemærkninger til dette bedes du kontakte Landsforeningens sekretariat.

Vedr. foto: Der vil eventuelt blive taget fotos til brug i Landsforeningens medier, blandt andet blad, hjemmeside og Facebook. Hvis ikke du ønsker at blive fotograferet, kan du kontakte fotografen.

Info

Tid og sted:

27. februar 2020 kl. 14:30 - 21:00


Landsforeningens Sekretariat

Damvej 17-19
8471 Sabro

Pris

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner, der er medlem af Landsforeningen af Menighedsråd.
Du skal dog betale 775 kr. for forplejning. Prisen dækker kaffe/the, kage, frokost, drikkevarer og snacks på alle fire moduler.


Uddannelsen er desværre overtegnet, men hvis du sender en mail til kursus@menighedsraad.dk så kan du komme på venteliste.


Yderligere info

Uddannelsen har følgende kursusdatoer/2020:

Modul 1: 27. februar
Modul 2: 18. marts 
Modul 3: 28. april
Modul 4: 14. maj

Alle dage fra 14.30 til 21.00.

Målgruppen for uddannelsen er kontaktpersoner, som sidder i menighedsrådet, og formænd med særlig tilknytning til ledelsesopgaverne i samarbejde med kontaktpersonen. Uddannelsen er dermed ikke for ansatte daglige ledere ved kirken.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter