Materialer til dagen

Her kan du hente et uddybet program, et ark med praktiske oplysninger og uddrag fra rapporten "Analyse af stifterne", der skal bruges til punktet "Stifterne i fremtiden".

Lørdag d. 17. marts mødes distriktsforeningernes formænd og Landsforeningens bestyrelse til drøftelser om aktuelle emner. 

Program

Der er en række aktuelle emner på dagsordenen. Her kan du se programmet i en kort version. Hent et program med en uddybende beskrivelse af programpunkterne i boksen til højre. 

9.30         Ankomst og kaffe
10.00   Velkomst og morgensang
10.15   Stifterne i fremtiden
12.00   Frokost
13.00   Præsentation af bestyrelsens oplæg til delegeretmødet
    Orientering om bestyrelsens oplæg til valgfrie politiske
drøftelser på årsmødet fredag aften
14.30   Kaffepause
14.45   Aktuelle emner
15.15   Mødet slutter

    

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter