23. JULI 2021

Rum for samarbejde på tværs om kirkens liv og vækst

I Grete Bækgaard Thomsens provstiudvalg er det en prioritet at drøfte det kirkelige og mellemmenneskelige aspekt i de sager, der er er på dagsordenen.

PU Konference 2019 21

Der er snart valg til provstiudvalg og stiftsråd. I hvert provsti vil der i perioden 16. august – 5. september være et offentligt opstillingsmøde, hvor man kan opstille kandidater. Foto: Charlotte Tybjerg Sørensen

Af: Charlotte Tybjerg Sørensen

I Lemvig Provstiudvalg er Grete Bækgaard Thomsen et ud af seks læge medlemmer. Det er hendes første periode i provstiudvalget. Men hun har 25 års erfaring fra Lomborg-Rom menighedsråd, hvor hun er formand.

Grete Bækgaard Thomsen er glad for at arbejde med og træffe beslutninger om økonomi – drift og vedligehold på provstiniveau, men det er det kirkelige, hun er særligt optaget af – også i provstiudvalget.

- Vi arbejder blandt andet for, at menighedsrådene ikke bliver opslugt af drift, men kan bruge energien på indholdet – kirkelivet. Og det er noget, vi også selv prioriterer at bruge tid på i udvalget, hvor vi altid også kommer ind på kirkens liv og vækst i forhold til alle emner på dagsordenen, fortæller Grete Bækgaard Thomsen.

Hun ser provstiudvalget som det sted i det folkekirkelige hierarki, som skal være obs. på både det, der sker i menighedsrådene og i stiftsrådet.

Skabe rum og give muligheder på tværs
- Vi skal skabe rum for menighedsrådene og give mulighed for netværk på tværs. Og vi skal stille spørgsmål til både det, der sker i rådene og på stiftsniveau, sådan at vi kan bidrage til nytænkning og inspiration, siger Grete Bækgaard Thomsen, som både synes, at arbejdet med økonomi og bygninger og kirkens liv og vækst er spændende, men har sidstnævnte som det, hun brænder mest for.

I hendes provstiudvalg har de blandt andet for nylig holdt et temamøde om FN’s verdensmål og hvordan man kan arbejde med dem i kirken.

- Altså mere end de grønne klimamål, som man mange steder er i gang med. Målene er er en fælles opgave i verden, som vi gerne vil formidle til menighedsrådene.

En anden opgave, som Grete Bækgaard Thomsen har engageret sig i, er en arbejdsgruppe, der er ved at lave en skabelon til fælles kirkegårdsvedtægt i provstiet.

- Dels fordi det kan være bøvlet for det enkelte menighedsråd, men også for at få en skabelon tilpasset den fælles kultur, vi har lokalt, og for at det bliver gennemsigtigt, hvordan der arbejdes og for at skabe en højere bevidsthed i menighedsrådene om det, siger Grete Bækgaard Thomsen.

Samarbejdet med provsten
I nogle provstiudvalg kan provstens rolle ind i mellem være kilde til frustration blandt læge medlemmer af udvalget. Men ikke i Lemvig Provstiudvalg.

- Vi har et fint samarbejde med provsten. Der er jo mange beslutninger, som det er provstens ansvar at træffe. Og det skal man have respekt for, men man har et ansvar for at spørge ind til dem, så man kan få baggrunden og argumenterne. Og hvem vil ikke fortælle om sine beslutninger, hvis man spørger på en ordentlig og interesseret måde, siger hun.

Grete Bækgaard Thomsen har altid været et aktivt foreningsmenneske og er meget optaget af organisatorisk arbejde. Hun genopstiller til provstiudvalget, men ikke taget beslutning om, hvorvidt hun stiller op til stiftsrådet i Viborg Stift, hvor hun er med i et stiftsudvalg.

- Jeg mener, at jeg kan bidrage bedst, der hvor jeg er nu, og glæder mig over, at der sidder gode og dygtige repræsentanter i det nuværende stiftsråd, siger Grete Bækgaard Thomsen, der i det hele taget mener, at gennemsigtighed og god kommunikation er essentielt for det gode samarbejde i provstiet.

En blanding af forskellige kompetencer
Grete Bækgaard Thomsen er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med ledelse i mange år, blandt andet som sundheds- og ældrechef i en kommune. 

- Jeg synes, det er vigtigt at have indsigtsfulde mennesker i provstiudvalget, og de må gerne have forskellige baggrunde – fx en, der er regnskabskyndig, en anden der er har en praktisk tilgang, fx en håndværker, en tredje, der har erfaring og interesse for ledelse og en fjerde, der tænker kreativt og på tværs. Det er godt med forskellige kompetencer og interesser, siger hun.

Humoristisk sans ingen hindring
Grete Bækgaard Thomsen lægger vægt på, at man har en vis humoristisk tilgang til tingene i udvalget.

- Jeg holder af, at der er en del humor i det. Vi kan fortælle om egne fejl og grine lidt af det, når der er noget, vi ikke forstår eller har misforstået, og der er en fri tone til at spørge om det, man ikke ved noget om, Det er vigtigt for glæden ved at være med, siger hun.

I hvert provsti vil der i perioden 16. august – 5. september være et offentligt opstillingsmøde, hvor man kan opstille kandidater til provstiudvalget og til stiftsrådet. Opstillingsmødet annonceres ved et offentligt opslag. Mange steder afgøres de to valg på opstillingsmødet.  

Webinar 11. august for alle interesserede
Landsforeningen opfordrer menighedsrådsmedlemmer til at deltage i opstillingsmødet i deres provsti. 

Den 11. august kl. 17-18 afholder Landsforeningen et webinar om de to valg. Webinaret henvender sig både til potentielle kandidater og til menighedsrådsmedlemmer generelt. Tilmeld dig her. 

Flere artikler om samme emne

#Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021

Læs også: